Definisjonen av regenerativt landbruk er: ‘å muliggjøre høyeste tenkelige vitalitet (levedyktighet) i økosystemene, samtidig som menneskelige behov tilfredsstilles effektivt’.

Bedømming av økosystemvitalitet

Vi befinner oss på gården til Johanne Harang og Ivonne Teurlings. Her er det blitt valgt ut 10 forskjellige enger og beiter som skal få bedømt økosystemvitaliteten sin.

– Vi må hele tiden tenke på vitalitet, altså levedyktighet.

Det sier Ulf Ullring fra Regenerativt Norge mens vi alle står rundt en høy timotei som er blitt beitet på.

– Det er egentlig vitaliteten til plantene vi bedømmer i regenerativt landbruk. Denne timoteien er vital selv om dyra nylig har spist opp det meste av bladene. Den er høy og indikerer at produksjonen i jorda, altså jordhelsa, er god, forteller Ullring.

Ullring peker på en høy engsyre og sier at den også tyder på at det er veldig god vekst her, og fortsetter: – Hadde det vært planter som er veldig gule og som «piner» seg oppover, så er det lite i jorda som kan hjelpe den å vokse. Skal vi ha god jordhelse så må det være flere parametere på plass.

– Hovedelementet i vurderingssystemet er at vi skal bedømme den nåværende «futten» i jorda! Og samtidig tenke på om det er potensiale for mer futt og bedre jordhelse, sier Ullring.

Parametere og poeng på eng og beite

Anne Marit Isachsen er rådgiver i NLR Nord Norge og er en av de som kurses i regenerativt landbruk.

– Vi skal sette en poengsum på eng- og beitearealet med tanke på de ulike parameterne vi måler med, forteller hun.

For hver parameter settes det en poengsum. Eksempel på noen parametere er småfauna, nordlige gras, trær og busker, levende bladmasse, belgvekster og urter, problemarter, hensynsarter, mengde strø, innblanding av strø, omdanning av gjødsel, barmark og jordskorping. For å sette poeng er det lurt å ha et bedømmingsskjema i bakhånd som begrunner hva de ulike poengene betyr. Til slutt regner man ut hele poengsummen av alle de ulike parameterne og ser hva status i beitet eller enga er per dags dato. Så gjør man det samme igjen for hvert år fremover.

4 U5 A4913
UNDERSØKELSER I FELT: Rådgiver Anne Marit Isachsen (midten) og hennes kollegaer i NLR, Ragnhild Renna (t.v.) og Irmelin Stormo (t.h.), er i full gang med å sette poeng på de ulike parameterne. For å sette poengsum er det lurt med et bedømmingsskjema som beskriver hva de ulike poengene betyr. Foto: Ingvild Melkersen
4 U5 A4766
UNDERSØKELSER I FELT: Rådgiver Irmelin Stormo (t.v.) og Ragnhild Renna (t.h.) går rundt og kikker for seg selv, og setter poeng før de diskuterer videre i en samla gjeng. Foto: Ingvild Melkersen
4 U5 A4891
UNDERSØKELSER I FELT: Rådgiver Anne Marit Isachsen er med i diskusjonen om hvor mange poeng som skal settes på de ulike parameterne. Foto: Ingvild Melkersen
4 U5 A4772
UNDERSØKELSER I FELT: Vurderingsskjemaet med alle de ulike parameterne. Foto: Ingvild Melkersen
4 U5 A4674
UNDERSØKELSER I FELT: For å sette poengsum er det lurt å ha et bedømmingsskjema i bakhånd, som beskriver hva de ulike poengene betyr. Foto: Ingvild Melkersen

Det er mange ulike parametere, og én av dem er å måle mengde strø på enga, altså dødt materiale. Ullring tar oss med til to forskjellige tilfeller med strø på enga, bare et par meter i fra hverandre.

– Det har mye å si om strøet har jordkontakt eller ikke. Når strøet har direkte kontakt med jorda, vil det sørge for biologisk aktivitet. Det ser man hvis man skraper i jordoverflaten: får vi se en svart farge, er det en god indikasjon. Ser vi derimot at det ligger f.eks. mose under strøet, vil mosen hindre infiltrasjon slik at fuktigheten ikke trekker ned i bakken, og strøet vil til slutt tørke ut. Det blir med andre ord ikke mulighet for god nedbrytning og biologisk aktivitet. Når vi da skraper i jorda, er fargen grå. Vi vil aller helst ha svart farge, forklarer Ullring.

IMG 7209
EN AV MANGE ULIKE PARAMETERE: Strø/dødt materiale (øverste bilde) og om det er jordkontakt eller ikke er en parameter man bruker i måling av økosystemvitalitet. Er det mose og grå farge når man skraper i jorda, tyder det på lite biologisk aktivitet (til høyre). Har strøet jordkontakt og svart farge, tyder det på stor biologisk aktivitet (til venstre). Foto: Ingvild Melkersen
4 U5 A5204
KLØVER: Beiter og urter er en av parameterne som blir bedømt. Rådgiver Anne Marit sier at hvis det blir over 20 % kløver så kan det bli for voldsomt for dyrene. – Man ønsker et jevnt kløverinnslag, men ikke en kløvereng, avslutter hun. Foto: Ingvild Melkersen

Kloke ord fra felt

Trykk deg gjennom bildene for en liten sniktitt og flere observasjoner fra feltarbeidet.

4 U5 A4940
GRASARTER ER FOR NERDER: Gårdbrukerne Johanne (t.v.) og Ivonne (t.h.) observerer rådgiverne som diskuterer hvilke grasarter vi ser. Vi hører ord som: vivipar, geitsvingel, fjellbunke.. og Johanne skyter inn at grasarter; det er for nerder, altså! Foto: Ingvild Melkersen
4 U5 A4797
MELDESTOKK: Dette beitet sto fullt av brennesler som kyrne har beitet ned, men de har latt de høye meldestokkene stå igjen. Rådgiver Anne Marit sier at dyra liker meldestokken når den er veldig ung, for da er den bedre på smak. Når den blir større, blir den forferdelig trælete og lite smakelig. Foto: Ingvild Melkersen
4 U5 A4910
DYRA SPYTTER UT SØLVBUNKE: Ulf Ullring forteller at dyra kan finne på å spytte ut sølvbunke. Han forteller videre at det er så mye silisium i sølvbunke at det blir for skarpt i munnen og hardt i magen for dyra. Det er gjerne på våren at både sau og storfe spiser det, men hvis det blir for høyt, er det ikke så delikat. Foto: Ingvild Melkersen
4 U5 A4884 Pano
GRISENE ORDNER OPP: I dette beitet var det full skog før, men grisene har barket på trærne slik at trærne døde. Johanne og Ivonne saget ned de døde trærne slik at grisene kunne spise opp bladene også. Det gikk etter planen, for se så åpent og fint det ble etter at grisene levde sitt gode liv her! Foto: Ingvild Melkersen
4 U5 A4579
BEITEVENNLIG ART: Ragnhild Renna forteller at ved jevning beiting, vil graset som tåler beiting, dominere. Har du ei eng som skal beites jevnlig, er engrapp en av mange beitevennlige arter. Foto: Ingvild Melkersen

Vil du være med på kurs i beiteplanlegging?

Vi arrangerer kurs på Vågønes i Bodø 22.-24. september 2023.

Les mer: Kurs i beiteplanlegging på Vågønes i Bodø.

Regenerativt Norge og Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge får støtte fra Fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark for å arrangere kurs.

Lignende stoff