I september 2022 arrangerte Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge og Bø Jeger- og Fiskerforening et seminar i Vesterålen som omhandlet tilrettelegging for gytefisk i landbrukspåvirkede vassdrag. Fagfolk fra NORCE LFI (Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske) i Bergen og fra ‘Sjøørretprosjektet Rogaland’ bidro med sin kompetanse på teoridelen første dag og på feltdelen andre dag. Det ble gjort opptak fra teoridelen og disse er tilgjengelige her: Bakgrunn for prosjektet og videoopptak: Biotopforbedrende tiltak, restaurering og fysiske miljøtiltak. Nedenfor kan du trykke deg inn å se bilder, video og tekst fra feltdagen. Det er også utarbeidet en rapport med oppsummering av prosjektet.

I det følgende finner du en beskrivelse av de viktigste forholdene du må tenke på når du skal legge til rette for gytefisk i et område. Eksemplene er hentet fra 3 forskjellige stasjoner der det ble gjort varierende arbeidsoppgaver for å lære viktige tips for å lykkes.

Stasjon 1 - Veggemoa

 • Bra og uegnet gytegrus
 • Grøftebekk – økologi og utlegging av gytegrus
 • Sedimentasjonsbasseng
 • Terskel nedenfor betongrør i elva

Stasjon 2 - Fiskuelva

 • Et bra og et mindre bra utlegg i Fiskuelva
 • Spa opp trær og bruk som skjul

Stasjon 3 - Gutta i bekken

Etablering av to små gyteområder:

 • Klassisk oppvekstbekk for sjøørret
 • Vandringshinder i stryket
 • Perfekt kantvegetasjon
 • Fin kulp
 • Forklaring av brekk
 • Illustrativt område – habitat for alle livsløp
 • Terskel foran rør og effektiv steinplassering
 • Utlegging av gytegrus og stein

Faktaark

Lovverk - generelt. Søk først - grav siden.

Last ned PDF av faktaark