Dette gjøres sammen med NIBIO i forbindelse med prosjektet JorNor. Det har som mål å «bidra til økt forståelse for hvordan direktesåingssystem og bruk av fangvekst kan tilpasses norske forhold og effekter av et slikt system på jordhelse.»

– Bakgrunnen for forsøksfeltene er ikke å kåre en vinner av hvilken direktesåmaskin som er best. Hensikten er å kartlegge hvilke egenskaper direktesåmaskinene har som egner seg i et system med minimal jordarbeiding og fokus på karbonbinding, forteller ansvarlig for forsøksfeltet Per Gunnar Kraggerud, rådgiver innen presisjonslandbruk og maskinteknikk i NLR Øst.

Sammen med sine kollegaer Else Villadsen, Sigurd Enger og Maren Holthe, holdt Kraggerud styr på forsøket som ble anlagt hos feltvert Christian Magnus Strømnes i Råde, forrige uke.

Forsoksfelt jornor radgivere
Såbedet tas i nærmere øyesyn av Per Gunnar Kraggerud (fv), Else Villadsen og Sigurd Enger. Maren Holthe skimtes i enden av feltet. (Foto: Siri Josefine Mo)

Fire direktesåmaskiner

Det er i alt fire direktesåmaskiner med i forsøket: Dale Drill 4 meter, Tume Nova 3 meter, Amazone Condor 10 meter og Horsch Avatar 4 meter. Det ble sådd åkerbønner rett i stubb og planterester etter fangvekster, med sådybde på 6-7cm. Det skulle også vært med en Weaving såmaskin, men den ble dessverre forhindret denne dagen. Else Villadsen kunne fortelle om store fangvekster som var over én meter høye på feltet høsten 2020. Dette er også en utfordring for såmaskinene; hvordan de håndterer planterestene og hvordan såbedet blir.

– Maskinene som er valgt til forsøket, er spesialiserte for et system med minimal jordarbeiding. Vi skal følge spiring, ugras og avlingsregistrering på feltet, forteller Kraggerud og gleder seg over interessen hos bøndene.

– Det er en kjempeinteresse for direktesåing i Norge og spesielt i vårt område. Det er viktig for oss å ha med bøndene i utviklinga.

Markvandring

NLR Øst håper å kunne invitere til markvandring i feltet før sommeren, dersom restriksjoner tillater det. Som et ledd i prosjektet JorNor, ble anleggingen filmet og vil bli gjort tilgjengelig i løpet av sesongen. Der vil dere se og høre ytterligere informasjon om direktesåmaskinene som blir brukt i forsøket samt video av såmaskinene i aksjon og førsteinntrykket fra rådgiverne om direktesåinga.

Forsoksfelt jornor filming
Direktesåmaskinen til Hallvard Berg er blant såmaskinene som er med i forsøket. Anleggingen av forsøksfeltet ble grundig dokumentert og en video av seansen kommer i løpet av sesongen. (Foto: Siri Josefine Mo)

Pilotbonde i forsøket

Blant de som presenterte de fire ulike såmaskinen, var pilotbonde i Karbon Agro-prosjektet, Hallvard Berg (bildet) med sin direktesåmaskin Dale Drill, 4 meter.

– Jeg ble lei av plogen og harva, så jeg solgte det og det er nå tredje sesongen jeg bruker denne såmaskinen, forteller bonden fra Kjeller. Og sier videre at han er veldig fornøyd med maskinen fra Dale Drill.

– Tindene skyver halm til side og søker selv ned i bakken og jorda. Dermed trengs det lite labbetrykk og vi kan kjøre med lett og liten traktor. Pakkehjula bestemmer sådybden, mens etterharva kaster på litt mer jord og jevner og sletter såbedet, forteller han.

To tanker i hodet samtidig

– Vi må tenke såbed og såing allerede ved tresking og halmhåndtering. God snitting og fordeling av halm er viktig, sier han og nevner at det er den størst utfordringa han har møtt mens han har brukt direktesåmaskinen.

Jornor forsoksfelt hallvard berg
Foto: Siri Josefine Mo

– Det er den veien vi må gå; forstyrre jorda minst mulig. Og så må vi være tålmodige og ikke bedømme systemet på kun ett års erfaring. For vi kommer ikke til å se resultatet med en gang, vi må vente litt. Det vil fungere bedre etter hvert, når jorda vender seg til måten den blir behandlet på, sier Berg før han tar et par drag med sin såmaskin i Råde.

Karbon Agro

Forsøksfeltet anlagt i JorNor-prosjektet, er også relevant for NLR Østs prosjekt Karbon Agro. Prosjektet ser på konseptet Conservation Agriculture, og muligheter og utfordringer forbundet med driftsformen under norske forhold. Hovedprinsippene i dyrkningspraksisen er variert vekstskifte, minimal eller redusert jordarbeiding og kontinuerlig plantedekke. Direktesåing i åker etter fangvekster er derfor svært aktuelt for å øke kunnskapen rundt det praktiske i driftssystemet som kalles Karbon Agro på norsk.

Prosjekt Karbon Agro

En klimavennlig dyrkingspraksis med fokus på samspill mellom produksjon og jordhelse.
Jornor dale drill
Det er i alt fire direktesåmaskiner med i forsøket: Dale Drill 4 meter, Tume Nova 3 meter, Amazone Condor 10 meter og Horsch Avatar 4 meter. (Foto: Siri Josefine Mo)
Jornor tume
Det er i alt fire direktesåmaskiner med i forsøket: Dale Drill 4 meter, Tume Nova 3 meter, Amazone Condor 10 meter og Horsch Avatar 4 meter. (Foto: Siri Josefine Mo)
Jornor tume close up
Det er i alt fire direktesåmaskiner med i forsøket: Dale Drill 4 meter, Tume Nova 3 meter, Amazone Condor 10 meter og Horsch Avatar 4 meter. (Foto: Siri Josefine Mo)
Jornor amazone
Det er i alt fire direktesåmaskiner med i forsøket: Dale Drill 4 meter, Tume Nova 3 meter, Amazone Condor 10 meter og Horsch Avatar 4 meter. (Foto: Siri Josefine Mo)
Jornor amazone closeup
Det er i alt fire direktesåmaskiner med i forsøket: Dale Drill 4 meter, Tume Nova 3 meter, Amazone Condor 10 meter og Horsch Avatar 4 meter. (Foto: Siri Josefine Mo)
Jornor horsch
Det er i alt fire direktesåmaskiner med i forsøket: Dale Drill 4 meter, Tume Nova 3 meter, Amazone Condor 10 meter og Horsch Avatar 4 meter. (Foto: Siri Josefine Mo)
Jornor horsch close
Det er i alt fire direktesåmaskiner med i forsøket: Dale Drill 4 meter, Tume Nova 3 meter, Amazone Condor 10 meter og Horsch Avatar 4 meter. (Foto: Siri Josefine Mo)