Et godt vekstskifte er positivt for både bondens økonomi, jord- og plantehelse.

Vekstskifte reduserer oppformeringa av skadegjørere som ugras, skadedyr og sykdommer og i tillegg tilfører jordanæring gjennom organisk materiale. Det er flere utfordringer med det moderne jordbruket som gjør at vekstskifte blir aktuelt i større grad også for konvensjonelle dyrkere.

Organisk materiale

Organisk materiale i åkerjord har blittbetydelig redusert det siste århundret. En av grunnene til dette er at bruk av mineralgjødsel åpner opp muligheten til å høste store avlinger uten å tilføreorganisk næring. Ved å veksle mellom nærende og tærende vekster slik som eng/fangvekster/belgvekster og åkervekster eller ved bruk av husdyrgjødsel, tilføres mer organiskmateriale til jorda. Dette gir mat til jordlivet, bedrer jordstrukturen og reduserer behovet for mineralgjødsel. Organisk materiale øker også jordas evne til å holde på vann og næringsstoffer. Dette vil igjen gjør jorda mer robust til å takle både tørke og kraftige regnskyll.

Jordbruksjord har også et enormt potensial som karbonlager. Å få karbon ut av atmosfæren ved å binde det i jorda er et av klimatiltakene som sees som mest virkningsfullt, billig og som i tillegg vil gi en positiv effekt for jordhelsa.

Skadegjørere

Når samme vekst dyrkes år etter år gir det gode forhold for skadegjørerne som trives i kulturen. Dette kan gi oppformering av visse sykdommer, skadedyr og ugras. Når ikke vertsplanten befinner seg på stedet hvert år vil skadegjørerne få dårligere forhold. Dette kan føre til mindre behov for kjemiskplantevern, sunnere kulturplanter og bedre avling. Ved å bedre vekstskifte kan man altså redusere innsatsfaktorer som mineralgjødsel og kjemisk plantevern, bedre jordstrukturen, oppnå en mer robust plantekultur og redusere karbon i atmosfæren.

Det har blitt utarbeidet en veileder for vekstskifte i forbindelse med prosjektet Lokal inspirasjon til smart utvikling i Modum, Sigdal og Krødsherad. Veilederen tar for seg vekstskifte i korn-, grovfôr- og grønnsaksdyrking og inneholder gode eksempler og praktiske tips. Klikk nedenfor for å lese veilederen.

Veileder vekstskifte Gront Fagsenter Buskerud

Man bør stille seg noen spørsmål når man planlegger eget vekstskifte. For eksempel hva vil du egentlig oppnå med vekstskifte?

Det som er sikkert er at det er ingen oppskrift for vekstskifte. Det kan derfor være fint å ha noen å sparre med, ta gjerne kontakt med våre rådgivere hvis du vurderer vekstskifte.

Ta kontakt med rådgiver