Bønder rammes av de samme tingene som andre, men for bønder er jobb, familieliv og fritid så tett knyttet sammen at det kan være vanskelig å få den avstanden man trenger for å få bearbeidet vanskelige situasjoner. Husk derfor å sett av tid til egentid, familieliv og tid med gode venner. I en travel hverdag er det viktig å prioritere ting som gjør at du har det godt med deg selv.

Hva en krise er vil være forskjellig fra person til person. Er man bekymret for seg selv eller noen andre er det hjelp å få. Her kan dere lese om hva vi i NLR kan hjelpe dere med. Denne nettsiden handler om psykisk helse i landbruket. Denne nettsiden gir informasjon om hvordan man skal møte risiko- og sårbarhetsbildet – fortalt av mennesker som har stått i krisehendelser. Er det behov for akutt hjelp må man ta kontakt med legevakt eller kriseteamet i kommunen. Innenfor normal arbeidstid er HMS-rådgiverne i NLR Øst kontaktbare, de finner du her.

Psykiskhelse