Ragnhild Fuglestveit på gården Hagvoll i Sannidal, meldte seg på mentorordningen for å få sin egen «meierirådgiver». Gjennom mentorordningen får man gode, praktiske råd frå ein erfaren bonde. Ragnhild har riktignok vært bonde i noen år, men har nylig bygd opp et gårdsmeieri og ønsker å fylle den fine gårdsbutikken sin med nye, smakfulle produkter og ønsket kontakt med noen som var erfaren.

- Det er mye å sette seg inn i. Regler, retningslinjer, godkjenninger og utstyr og emballasje. I tillegg til selve produksjon av de ulike meieriproduktene, sier Ragnhild.

Ragnhild hadde tidligere hatt litt kontakt med Julie Dahl, som også driver gårdsysteri og direkte salg fra Valmsnes gård i Østerdalen. Det er mange flotte uformelle kanaler som grupper på Facebook hvor mange hjelpsomme ystere deler av sin kunnskap og erfaringer, men mentorparet synes det er flott å sette samarbeidet i system.

Julie har drevet med ysting siden 2015 og vært aktiv på REKO.

- En mentorordning ville garantert vært til stor hjelp da jeg startet, sier Julie, og derfor takket hun med en gang ja til å bli mentor for Ragnhild.

Julie opplevde selv at det var det mange spørsmål og utfordringer når hun selv startet opp. Det ble mye prøving og feiling, heldigvis er det mange hjelpsomme ystere man kan spørre, enten via Mail og telefon eller på grupper på Facebook.

IMG 4869 kopi

Mentorordninga i landbruket

Nytt gårdsmeieri og gårdsbutikk

Som odelsjente i femte generasjon overtok Ragnhild og hennes daværende ektemann gården Hagvoll i 2008. På gården er det nå nybygg til ammeku og melkekudrift. Flere bygninger har blitt restaurert og oppgradert med med blant annet vedsentralfyring, solfangeranlegg og solceller til strømproduksjon på gården. En virksomhet som begynte med masse investeringer, 30 høner og noen få kuer, har siden gått mer og mer over til melkekudrift og videreforedling av melk. Dagens drift består av 200 høner og til sammen 60 kuer og kalver. Mesteparten av dyra er ennå kjøttfe, men noen av de skal etter hvert vike plassen til fordel for flere melkekuer. 8 kuer av rasen Jersey er håndplukket på grunn av melkens særegenhet med høyt fett- og proteininnhold. Det er egenskaper som egner seg svært godt til videreforedling av sunne melkeprodukter.

Ragnhild gikk på Søve (landbruksskolen i Telemark) fra 94. Etterpå studerte hun Bioteknologi (Bachelor i Bioteknologi) på høyskolen i Hedmark. Etter studiene jobbet Raghild på veterinærhøgskolen i 6 år med forskning på skrapesyke hos sau.

Da Ragnhild overtok var det ikke drift på gården, det er etter hun overtok det har blitt bygd det som er der av driftsbygninger i dag. Ammekuproduksjon og melkeproduksjon. Meieri, høner og gårdsbutikk. Gårdsbutikken har vært i drift i ca. ett år. Ragnhild har drevet aleine nå i ca. 2år.

- Meieribiten skulle liksom være «min greie», da kunne jeg få brukt utdannelsen min til noe, sier Ragnhild. Hun leier inn maskinlærling til all maskinarbeidet og leier også noe hjelp i meieriet. Både faren og ungene er veldig aktive i drifta, det er avgjørende for at dette skal gå forteller Ragnhild.

- Det er mye jobb og lite penger sier Ragnhild, men ønsker likevel å satse på gårdsmeieriet.

IMG 4877
Ragnhild driver koselig gårdbutikk på gården Hagvoll i Sannidal
IMG 4880 kopi
Ragnhild driver koselig gårdbutikk på gården Hagvoll i Sannidal

Mentor med erfaring fra ysting

Julie har alltid hatt en interesse for foredling og etter et innføringskurs i ysting ble interessen for melkeforedling virkelig vekket.

Julie Dahl og mannen Jonas Ruud Lund kjøpte gården Valmsnes i 2013. Begge er oppvokst i Oslo og ønsket et liv på landet hvor de kunne skape sine egne arbeidsplasser. Julie har en bachelor i kriminologi og er utdannet fengselsbetjent, mens Jonas utdannet kokk.

Gården ble kjøpt av Julies mamma, som på den tiden drev med hest. Siden 2013 har vi gjort om fjøset gradvis og i dag huser det 24 melkekyr i løsdrift og melkerobot. De startet med 8 kyr på bås, spannmelkingsanlegg og lokalforedlingskvote. Litt etter litt ha de økt produksjonen og antall kyr, kjøpt melkekvote og bygd om i fjøset. Det har vært en trygghet og etter hvert kunne levere melk til Tine, samt at det gjorde at de kunne få helger og kvelder fri fra foredlinga.

I 2015 gjorde de om et kjellerlokale på gården til ysteri og har siden da ystet smør, pultost , yoghurt, surmelk, rømme m.m. Nå selger de mest til restauranter i Oslo og dagligvarer i nærområdet.

IMG 4872 kopi

Lav terskel for å ta kontakt

Når Julie var på besøk hos Ragnhild i starten av september var det nye osteprodukter som stod på planen. Salatost og pultost var under utprøving. Stemningen er god selv om det tordner, lyner og himmelen er åpen. De to meieri-gründerne jobber godt sammen. Former, logger med temperaturer, PH måling, vending av ost etter x antall timer - mange ting å passe på og mye som skal klaffe for å få vellykkede produkter.

Ann Helen som jobber i gårdsmeieriet til Ragnhild følger også med, de er enige i at fire ører hører bedre enn to og to hoder får med seg mer enn ett.

Selv om avstanden mellom Valmsnes gård og Hagvoll gård er noe stor i avstand, har de to besøkt hverandre under mentorperioden og ellers har de hatt mye kontakt på telefon og meldinger, så avstanden har virket mye mindre siden terskelen for å ta kontakt har vært så lav.

IMG 4882

Er du en erfaren bonde som har kunnskap å dele eller en ny kunnskapssøkende bonde?

Jeg vil oppfordre alle som er nye i landbruket, eller starter nye næringer på gården, om å søke Mentorordninga i landbruket, sier Trude Flatland som er regionkontakt for mentorordningen i Buskerud og Telemark.

Søknadsfrist for å bli med i 2023 er 1. desember

Har du spørsmål ta kontakt med Trude på 92024385

Les mer og send søknad her