Nå er beitedyrene på vei ut, og flere steder er det beitedyr der det ferdes folk.

Her har dere en plakat dere kan henge opp!