Defekte kulelagre som går varme, kileremmer som begynner å skli eller støv og planterester som legger seg på eksosanlegget kan være andre brannårsaker ved innhøstingen. Kombinasjonen av roterende maskindeler, olje og støv gir generelt økt risiko for brann. For å forebygge brann i høstemaskiner bør du rense kritiske punkt i redskapen minst en gang daglig for eksempel med luftkompressor eller løvblåser. En gang i året bør hele redskapen renses grundig og vedlikeholdes. Absolutt røykeforbud, også inne i lukket kabin til traktoren eller skurtreskeren, bør være selvfølgelig.

Branner i innhøstingsmaskiner oppdages ofte sent fordi den som kjører innhøstingsmaskinen konsentrer seg først og fremst om kjøringen og innmatingen. Mange innhøstingsredskaper er så store at det heller ikke er mulig å se alle sider og deler fra førersetet. Når en brann oppstår, må du først tenke på din egen sikkerhet før du eventuelt prøver å slukke brannen. Før du starter innhøstingen bør du tenke gjennom ulike brannsituasjoner og hva som kan være lurt å gjøre.

Handslokke apparat hoy
Minst et 6 kg-håndslokkeapparat (pulver) er god beredskap ved innhøsting.

For å slokke en brann anbefales å ha tilgjengelig minst et 6 kg-pulverapparat, for store redskaper anbefales to 6 kg-pulverapparater. Våre HMS-kollegaer i Tyskland anbefaler i noen tilfeller å ha slokkevann i beredskap i gyllevogn plassert i åkerkanten eller på gården. Det finnes også automatiske brannslokkesystem som kan ettermonteres på landbruksredskap. En slik teknisk løsning kan supplere det forebyggende arbeidet som skal hindre at en brann oppstår.

Automatisk slokke apparat
Automatisk slokkeapparat installert på CLAAS Lexion skurtresker. Foto: www.aerosol-brandschutz.de