Invitasjon til fagseminar: Norske proteinråvarer og fôring av økologisk svin

Tid: Tirsdag 28. nov. kl. 18:00-21:00

Sted: Grønt Fagsenter Gjennestad, Store møterom hos Vestfold Bondelag, Gjennestadtunet 85, Stokke.

På seminaret vil vi formidle kunnskap om norsk produksjon av økologisk fôr som vil bidra til å sikre proteinforsyningen i økologisk svinehold. Tema for seminaret:

  • Dyrkningsteknikk på høstoljevekster økologisk
  • Gras – en proteinkilde til gris?
  • Fôrrasjoner til gris med høy andel norskproduserte råvarer
  • Lønnsomhet ved økologisk produksjon av proteinfôr og slaktesvin
  • Utfordringer og mulighetsrom i verdikjeden for økologisk svinekjøtt

Målgruppe: svinekjøttprodusenter, fôrprodusenter, fôrindustrien, rådgivere samt andre aktører i verdikjeden.

Arrangør: NIBIO, NLR, NORSØK, Felleskjøpet fôrutvikling, Ruralis. Fagseminaret er en del av prosjektet NØFF – Norskprodusert økologisk fôrprotein til svin som er finansiert av Landbruksdirektoratet.

Les mer om prosjektet her

Enkel servering. Påmelding innen 23. nov av hensyn til servering.

Påmelding