Anbefalt verneutstyr finner du under pkt. 8 i sikkerhetsdatablad og på etikett. Det kan være:

  • Nitrilhansker
  • Vernebriller og/eller skjerm
  • Gassmaske med kombinasjonsfilter
  • Kjemikaliedress
  • Kjemikaliestøvler

Det anbefales å vaske over kontaktflatene i traktoren etter sprøyting for å unngå forurensing i «ren sone». Med engangskluter er dette lett å gjennomføre. Merk at plantevernmidler også fester seg på utsiden av traktoren, for eksempel på dørhåndtak. Videre er det viktig at du ikke går inn i kulturen for tidlig etter sprøyting. Husk at du er gårdens viktigste ressurs, og ikke minst er du den viktigste personen i ditt liv!

Huskeliste før sprøytesesong:

Kullfilter i traktorhytta – godt HMS tiltak

Det er gjort på noen minutter å bytte ut støvfilteret med et kullfilter. Østergaard Filter i Danmark lager filter til de fleste traktormerkene. Prisene på kullfilter ligger på 1150 til 2750 DKK eks. mva avhengig av traktormerke. De fleste filtertypene kan gjenbrukes ved å fylles med nytt kull til halv pris av nye filter. Det er også mulig å skifte kull i filtrene fra Østergaard selv. Riktig type kull kan kjøpes fra f.eks. Filtra AS. Prisen på kulltypen Activated Carbon Airpel 10-3 ligger på 128 NOK eks. mva per kg og leveres i sekk på 15 kg. Det trengs bare noen få kilo for å fylle filteret. Uansett nytt filter eller nytt kull er dette en rimelig investering i egen helse og du får en sunnere arbeidsplass. Angitte priser er status per april 2023.

Klassifisering av traktorhytter – er hytta sikker nok?

Nyere traktorhytter er utviklet for å beskytte sjåføren mot farlige stoffer. Siden 2009 klassifiseres traktorhytter etter EU-norm EN 15695 i 4 kategorier:

Tabell traktorhytter
Tabell traktorhytter fra NLR Innlandet sin nettside

Traktorhytter i kategori 1 er ikke tette og mangler ventilasjonssystem. I kategori 2 hører nyere traktorhytter som er tette og har ventilasjonsanlegg som renser luften som kommer inn i hytta. Det er krav om at ventilasjonsanlegget tar inn minst 30 m3 luft per time og har nok effekt for å lage et overtrykk på minimum 20 Pa. Et større overtrykk (opptil 200 Pa) er mer effektivt for å redusere eksponering til støv og sprøytetåke.

For at traktorhytta kommer inn under kategori 3 må i tillegg minst 98% av luften renses av filtersystemet, dvs. mindre enn 2% luftlekkasje. Dette gir enda bedre beskyttelse for bl.a. sprøytetåka. Traktorhyttene i kategori 4 har utover det kullfilter og beskytter derfor også mot gasser. I praksis er det med stigende temperatur også gasser av plantevernmidler i sprøytetåka.

De fleste traktorene som produseres i dag oppfyller kravene for kategori 2, 3 eller 4. Traktorhytter i kategori 3 og 4 er spesielt utviklet for å beskytte traktorsjåføren under sprøyting av plantevernmidler.

Ta kontakt med leverandør og sjekk hvilken kategori traktorhytta di har!

Funksjonstest åkersprøyte

Alt sprøyteutstyr skal i utgangspunktet funksjonstestens av godkjent funksjonstester. Unntatt fra kravet er ryggbårne og håndholdte enheter (Ryggsprøyter, pumpekanner). Kravet til funksjonstest er hjemlet i plantevernmiddelforskriften, og gjelder derfor alt sprøyteutstyr som brukes til plantevernmidler, også økologiske preparat. For de vanligste sprøytetypene er funksjonstest nå gyldig i 3 år. Overgang til 3 års gyldighet, medfører at sprøyter sist godkjent i 2018, 2019 og 2020, alle har utløp av gyldighet i 2023.

Bestill funksjonstest av åkersprøyta