Denne artikkelen skal oppklare om kullfilteret i sprøytetraktoren er bryet verdt. Oppdatert 2024.

Unngå eksponering for plantevernmidler

Plantevernmidler klassifiseres som farlige stoffer. Et stoff som har ønsket effekt på planteveksten, kan ha uønsket effekt på brukerens helse og miljøet. Ved håndtering må det tas forholdsregler for å redusere eksponering. Etiketten viser faresymbolene og sikkerhetsdatabladene gir ytterligere informasjon om middelets helse- og miljøskadelige egenskaper samt anbefalt verneutstyr. Når du sitter inne i en beskyttende traktorhytte trenger du ikke verneutstyr, eller ikke «full pakke» (maske, dress, hansker, ansiktsvern), men dette gjelder bare enkelte kategorier av traktorhytter og med riktig bruk av filter.

Traktorhytten gjør forskjellen

Sammenlignet med en traktor uten førerhus, gir en traktor med hytte generelt god beskyttelse ved bruk av plantevernmidler siden den lukkede traktorhytten alene reduserer eksponeringen til plantevernmidler betydelig. Det er viktig at alle åpninger lukkes under sprøyting og at traktoren har et effektivt ventilasjonsanlegg med kullfilter. Hvis du vurderer å kjøpe ny traktor, se etter klassifisering for traktorhytten etter sikkerhetsnorm EN 15695.

Klassifisering av traktorhytter

Nyere traktorhytter er utviklet for å beskytte sjåføren mot farlige stoffer. Siden 2009 klassifiseres traktorhytter etter EU-norm EN 15695 i 4 kategorier:

Kullfilter traktor

Traktorhytter i kategori 1 er ikke tette og mangler ventilasjonssystem. I kategori 2 hører nyere traktorhytter som er tette og har ventilasjonsanlegg som renser luften som kommer inn i hytta. Det er krav om at ventilasjonsanlegget tar inn minst 30 m3 luft per time og har nok effekt for å lage et overtrykk på minimum 20 Pa. Et større overtrykk (opptil 200 Pa) er mer effektiv for å redusere eksponering til støv og sprøytetåke.

For at traktorhytten kommer inn under kategori 3 må i tillegg minst 98% av luften renses av filtersystemet, dvs. mindre enn 2% luftlekkasje. Dette gir enda bedre beskyttelse for bl.a. sprøytetåka. Traktorhyttene i kategori 4 har utover det kullfilter og beskytter derfor også mot gasser. I praksis er det med stigende temperatur også gasser av plantevernmidler i sprøytetåka.

De fleste traktorene som produseres i dag oppfyller kravene for kategori 2, 3 eller 4. Traktorhytter i kategori 3 og 4 er spesielt utviklet for å beskytte traktorsjåføren under sprøyting av plantevernmidler. Her finner du en oppdatert liste med noen modeller i disse kategoriene BVL - Startseite - BVL-Kabinen-Register (bund.de). Disse traktorhyttene er konstruert som en overtrykkskabin i et fly. Ventilasjonssystemet lager et lite overtrykk i hytta. Dette sikrer at bare renset luft kommer inn gjennom filtersystemet til ventilasjonsanlegget og hindrer at forurenset luft kommer inn andre steder. For at dette skal fungere må støvfilteret i ventilasjonsanlegget byttes ut med et aktivt kullfilter som absorberer (binder) plantevernmidler. Et standard støvfilter har ingen effekt mot plantevernmidler.

Traktorhytte merking
Se etter merking av traktorhyttens kategori etter EU-norm EN-15696 i traktoren eller instruksjonsheftet.

Kullfilter

Kullfilterets formål er å stoppe giftige og illeluktende stoffer. Filteret fremstilles i samme størrelse og form som traktorens originale støvfilter og plasseres i stedet for det originale støvfilteret. Innblåsingsluften passerer først en støvfilterduk som holder tilbake støvpartikler. Deretter ledes luftstrømmen gjennom et kullkammer med komprimert aktivt kull og så inn i traktorhytta. Gjennom kullets enorme overflate, mellom 500 og 1500 m2 per gram, absorberes giftige gasser og partikler. På grunn av den rensende egenskapen brukes aktivt kull også medisinsk ved akutt forgiftning.

Etter hvert brukes kullets overflatekapasitet opp. Derfor er det viktig at kullfilteret bare brukes ved behov. Uten kombinert støvfilter ville det også tettes raskere. Kullfilteret har ofte en levetid på ca. 300 effektive sprøytetimer, noen opptil 1200 sprøytetimer (eller 12 måneder). Varigheten avhenger av tid, luftmengde og konsentrasjon. Du kan teste om kullfilteret fortsatt har effekt ved å be noen om å holde en åpen flaske med whitesprit ved luftinntaket til ventilasjonsanlegget. Dersom du ikke lukter whitesprit inne i traktoren når dørene er lukket, virker filteret fortsatt. Når kullfilteret ikke er montert i hytta skal det oppbevares i en lufttett pose. Det er viktig å merke seg at uansett kategori til traktorhytta, er beskyttelsen bare så god som kvaliteten til filteret.

Best beskyttelse

Hvis du kjører i en traktorhytte i kategori 4 eller 3 med kullfilter er du godt beskyttet mot støv og plantevernmidler uten bruk av verneutstyr. Ved nykjøp av traktor anbefales derfor traktorer med hytte i kategori 3 eller 4.

I traktorhyttene i kategori 2 bør du bruke åndedrettsvern, men ikke dress, hansker og ansiktsvern. Det utføres for tiden studier i Tyskland (Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen) for å overvåke sjåførens beskyttelse i traktorhytter i kategori 2. Noen målinger viser at ventilasjonsanlegget til flere hytter i denne kategorien har for lavt luftinntak. Med for lavt kapasitet opprettholdes ikke høyt nok overtrykk, særlig ved bruk av kullfilter som er mer finkornet enn et støvfilter. Derfor anbefales bruk av åndedrettsvern i traktorhytter i kategori 2. I Tyskland har dette løst ut en diskusjon som viste at mange bønder ikke er klare over risikoen.

Rimelig og enkelt HMS-tiltak

Det er gjort på noen minutter å bytte ut støvfilteret med et kullfilter. Østergaard Filter i Danmark lager filter til de fleste traktormerkene Velkommen til Østergaard Filter - Østergaard Filter (luftrens.dk). Prisene på kullfilter ligger på 1025 til 3900 DKK eks. mva avhengig av traktormerke. De fleste filtertypene kan gjenbrukes ved å fylles med nytt kull til lavere pris av nye filter. Det er også mulig å skifte kull i filtrene fra Østergaard selv. Riktig type kull kan kjøpes fra f.eks. Filtra AS Hjem - Filtra AS. Prisen på kulltypen Activated Carbon Airpel 10-3 ligger på ca. 130 NOK eks. mva per kg og leveres i sekk på 15 kg. Det trengs bare noen få kilo for å fylle filteret. Uansett nytt filter eller nytt kull er dette en rimelig investering i egen helse og du får en sunnere arbeidsplass. Angitte priser er status per mai 2024.

Oppgradering og avansert teknikk

Det finnes ventilasjonsanlegg til traktorer på markedet, f.eks. fra SEKA Umwelttechnik GmbH, som kan oppgradere traktorhytter med ventilasjonsanlegg opp til kategori 4 overpressure cabins for tractors - SEKA. Noen avanserte ventilasjonsanlegg har en funksjon der man ved et knappetrykk kan velge mellom luftfiltrering under vanlig kjøring eller sprøyting. Under vanlig kjøring føres luftstrømmen gjennom støvfilteret mens den føres gjennom et kombinert støv-kull-filter under sprøyting. Sprøytetimene registreres, og når filterets levetid er utløpt, viser displayet at kullfilteret må byttes.

Personlig verneutstyr

Det er viktig å ha personlig verneutstyr klar for håndtering av plantevernmidler utenfor traktorhytta, dvs. når du blander midler, fyller, vedlikeholder, vasker sprøyta og bytter filter. Det anbefales å vaske over kontaktflatene i traktoren etter sprøyting for å unngå forurensing i «ren sone». Med engangskluter er dette lett å gjennomføre. Merk at plantevernmidler også fester seg på utsiden av traktoren, f.eks. på dørhåndtak. Videre er det viktig at du ikke går inn i kulturen for tidlig etter sprøyting. Husk at du er gårdens viktigste ressurs, og ikke minst er du den viktigste personen i ditt liv!

Les mer om personlig verneutstyr her: Velg riktig verneutstyr | Norsk Landbruksrådgiving (nlr.no)