Stoffene aminopyralid og klopyralid er et kjent problem. Klopyralid har opprinnelse fra ugrasmiddel som blir brukt i blant annet dyrking av sukkerbeter. Vinasse fra sukkerbeteproduksjon er råvare til enkelte organiske gjødselslag, som for eksempel Organic Plant Feed (OPF).

Små mengder av disse restene kan medføre omfattende skader i tomat, paprika, chili og i oppalsplanter av mange arter. Enkelte vekster som tomater er veldig følsomme for ekstremt små mengder av pyralider.

Dersom driftsmidler inneholder skadelige stoffer legges i praksis risikoen og konsekvensene over på bonden. For å unngå problemer kan du be om en analyse av gjødselen. Har du kjøpt gjødsel du er usikker på kan du teste den på følsomme arter som sukkererter og bønner.

I Norge brukes ugressmiddel i korn om inneholder klopyralid. Konvensjonell halm som inneholder pyralider kan skape problemer i talle, kompost, jorddekke osv. Vær også oppmerksom på at pyralidrester i korn, kan ende i gjødsla til dyra som fôres med det.

Er du i tvil om innkjøp av gjødsel eller bruk av halm fra konvensjonell opprinnelse så ta gjerne kontakt med en økorådgiver.

Klopyralidskade Foto Kirsty Mckinnon
Plante med klopyralidskade. Foto: Kirsti McKinnon