Gratulerer så mye med «Stå på prisen» fra Akershus Bondelag!

15.mars, under Akershus Bondelags årsmøte mottok våre 2 dyktige rådgivere Maren og Else "Stå på prisen", for sitt engasjement for marken og jorda i pilotprosjekt Karbon Agro!

> Gå til Akershus Bondelags nettside her.

Stapapris
Torbjørg Kylland overrekker "Stå på prisen" til Maren


Begrunnelse:

Akershus er et viktig jordbruksfylke. Her produseres en stor del av kornet. Det stilles stadig økende krav til at det som produseres skal ha mindre klima- og miljøavtrykk og binde mer karbon. Samtidig skal vi produsere mer mat. Da trengs det god rådgiving som binder teori og praksis sammen.

Sammen med aktive pilotbønder har vi to rådgivere som ved hjelp av stort engasjement og god kommunikasjon bidrar til å spre kunnskap om ny dyrkingspraksis.

Målet er en helhetlig dyrkingspraksis som ivaretar flere målsettinger. Vi setter stor pris på denne formen for rådgiving og tilnærming til de praktiske problemstillingene bøndene står ovenfor. Derfor går årets stå på pris fra Akershus Bondelag til Else Villadsen og Maren Holthe. Begge er rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving Øst.

Stapapris2

Karbon Agro prosjektet

Elseogmaren2 2