Testing for virus rett etter at potetene er tatt opp kaller vi vintertest. Det er fordi knollene testes mellom høstens opptak og neste vår, når potetene skal i jorda igjen. Ved testing i denne perioden, "om vinteren", vet vi hvor mye virus det er i settepotetene foran neste vekstsesong. Det er også mulig å teste bladene på potetplantene for virus tidlig om sommeren, men det gir oss bare svar på hva virusinnholdet var i de potetene vi satte i vår, og ikke hvordan virusinnholdet vil være foran neste sesong.

Når anbefaler vi å teste egne settepoteter?

  • Det er ønskelig å bruke settepoteter av egen avl, men det er usikkerhet om status for sterke virus.
  • Det er flere partier av samme sort, og man vil finne ut hvilket parti som er best egnet.

Virustest for å kvalitetssikre egne settepoteter

Ei prøve består av 110 knoller. Potetene du plukker ut må være representative for neste års settepoteter. Potetene skal være vasket og tørre ved levering.

Knollene blir testet for det virustypene PVY og PVA. Begge virusene kan gi stor avlingsreduksjon i ulike potetsorter.

> Les mer om hvordan du bør plukke poteter til virusprøva.


Testen koster NKR 1090 + mva per prøve. Virustesten blir utført ved Planteklinikken hos NIBIO på Ås.

Sammen med prøva på 110 knoller skal det være med et følgebrev i to eksemplarer (lenke til brev nedenfor).

Lever potetknoller (vasket og tørre) og følgebrev til NIBIO på Ås innen 5. oktober.

Leveringsfrist 5. oktober 2021.

Har du spørsmål om virustesting ta kontakt med din lokale enhet i NLR for mer informasjon.