Nordlys er en halvtidlig til halvsein gul sort med middels stor knollansett med egnet til mat og skrelling/sous vide. Sorten egner seg særlig bra til skrelling. Sorten egner seg godt til dyrking i store deler av landet, også i de nordlige breddegrader. Prøving i Troms har gitt gode resultater både ved dyrking og ved testing i produksjon til skrelling og sousvide-produkter.

Nordlys er en robust og tørkesterk sort med god avling og god modning. Knollene er uniforme og er fin i skallet. Potetene er, i følge Graminor, litt kokefaste (20-21% tørrstoff), med fin konsistens og smak. Sorten har generelt gode resistensegenskaper og er spesielt sterk mot potetkreft og de jordboende virussjukdommene mopptoppvirus (PMTV) og rattelvirus (TRV), som begge gir rust i knollene. Sorten spirer middels raskt, og har middels lavt ris som dekker radene godt. Sterk mot indre feil, og lagrer godt.

Det har vært et ønske om å finne et supplement til dagens Van Gogh, som er den mest brukte poteten til Tromspotet og ArtNor i dag. Nordlys er en krysning av sorten Beluga og nummersorten BER 02-139-1.


Undset er en halvtidlig gul mat- og pommes frites-sort, som også passer godt som bakt potet. Sorten er gul i skallet, har god skallkvalitet og grunne groøyne. Knollene har gult skall og er lysgul innvendig. Potetene er rundovale med grunne øyne, og har jevn størrelse. Det er middels antall knoller (10-12) under riset. Sorten er sterk mot misfarging etter koking, men har også gode friteringsegenskaper. Undset tåler godt vasking. Undset er (sannsynligvis) koketype B med 21-22% tørrstoff.

Undset spirer litt seint, men har høyt ris som dekker godt. Avlinga er bra, men ligger 1-5% lavere enn Asterix. Sorten er resistent mot Ro1, og er sterk mot tørråte på ris, flatskurv og sølvskurv. Den er mottakelig for potetkreft. Det at den er sterk mot tørråte gjør at sorten passer godt i økologisk dyrking og til kjøkkenhager. Undset er en krysning av Red Baron (rødt skall) og Cyrano (gult skall).

Sjekk de nye sortene på Graminor sin Sortsvelger