Matavfall er et problem i samfunnet vårt

Vi kaster for mye mat. Med bakgrunn i FNs bærekraftmål 12* har bransjen i Norge satt et mål om å redusere matsvinn med 50 % innen 2030. Delmålene er å ha redusert matsvinnet med 15 % innen 2020, og 30 % innen 2025. Reduksjonen blir målt opp mot 2015. På verdensbasis blir omtrent en tredel av maten som produseres, ødelagt eller kastet.

Høsten 2021 kom første statusrapporten om matsvinn i Norge. Rapporten viste at samlet for alle jordbruksproduksjoner utgjorde matsvinnet i Norge i 2020 totalt 41 712 tonn, som er 1,64 prosent samlet for alle produksjoner. For grøntsektoren samlet var matsvinnet beregnet til 5,03 prosent av (27.366 tonn) av totalt tilgjengelig mengder.

Det er lite bærekraft i å kaste mat. Derfor har mye av matforskningen mål om å minske svinnet. Hos Nofima på Ås har de undersøkt om de ved hjelp av en spesiell soppart kan lage nyttige oljer eller fettholdige løsninger av poteter og kyllinginnvoller. Det har de klart.

* FNs bærekraftmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon: Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre

Produserer olje i soppens celler

Restråstoff fra poteter og kyllinginnvoller blandes med en væskeoppløsning med den den bestemte soppen. For at soppen skal produsere olje i cellene, må næringen inneholde grunnstoffene karbon og nitrogen. Soppcellene «spiser» først karbonet i restråstoffet. Når karbonet er brukt opp, begynner soppcellene å forbruke nitrogen og produserer fettsyrer i cellene sine. Fra fettsyrene kan man så utvinne olje.

Oljen kan foreløpig ikke brukes som menneskemat, men den kan inngå som en næringsrik ingrediens i dyrefôr.

> Les hele saken hos Nofima