Lagerbeholdningen av konsumpoteter er redusert med snaut 60 prosent siden lagertellinga 1. mars, noe som er snaut 1000 tonn lavere beholdning enn 15. april 2022. For industripotet viser lagertellinga 6682 tonn høyere beholdning, som tilsvarer 16,6 prosent mer poteter enn for et år siden. Høyere lagertall gjelder særlig for sortene Lady Claire, Innovator og Peik.

Beholdning av Beate er 23 % høyere enn på samme tidspunkt i 2022, og er det høyeste siden 2015 (2014 var et toppår for potetavlinger). Tallene er høyere for småpotet enn i 2022, men dekker ikke den økte etterspørselen. Mandelpoteter er på markedet så godt som hele året. Beholdningen av mandelpoteter er som den var på samme tid i fjor.

I forbindelse med påsken var omsetningen av konsumpoteter høyere enn i ukene før påske. Kvaliteten i butikk er god, men det er en høyere utsortering av mandelpoteter enn for de andre sortene.

> Les mer om lagertellinger hos Landbruksdirektoratet

Norske poteter til langt utpå våren

Landbruksdirektoratet meldte i uke 16 at: "Kvaliteten som presenteres i butikk er bra, men utsorteringen er noe større for mandelpotet enn for andre poteter. Lagrene av poteter er betydelig mindre enn på samme tid i fjor, mens mandelpotet er på samme nivå som i 2022. Det vil være nok poteter til langt utover våren. Det er mer småpoteter på lager enn på samme tid i fjor, men likevel begrenset i forhold til etterspørselen."