Fem gode grunner til at vi bør velge å spise mer poteter

  1. Poteter er klimavennlig og bærekraftig mat
  2. Poteter metter godt med få kalorier og er uten fett
  3. Poteter er rik på næringsstoffer og inneholder blant annet C- og B-vitaminer, kalium, mineraler, fiber og godt sammensatte proteiner
  4. Poteter finnes i mange varianter og kan tilberedes på utallige måter
  5. Norsk potetproduksjon er viktig for arbeidsplasser og matberedskap

Poteter har høy avling pr arealenhet i forhold til andre vekster, og har dermed et lavt klimaavtrykk i produksjonen. Poteter er derfor klimavennlig og bærekraftig mat. Poteter kan dyrkes over alt, og kan derfor være svært kortreist. I tillegg er poteter en svært anvendelig matvare.

All produksjon av mat belaster klimaet. Ved å velge klimavennlige matvarer kan vi selv være med å begrense klimaavtrykket. Det går med relativt lite vann i dyrking av poteter sammenliknet med mange andre jordbruksprodukter. Poteter kommer i mange varianter, og kan tilberedes på utallige måter.

Norsk potetproduksjon betyr også mye for matberedskap og arbeidsplasser. I Norge utnytter vi potetene ekstra godt, og ingenting går til spille. Poteter som blir sortert ut (ikke pene nok, for små eller for store) blir brukt til produksjon av blant annet potetmel, sprit eller dyrefôr.

Fagforum Potet har laget en brosjyre om den klimavennlige poteten

Brosjyra er utskriftsvennlig og kan brettes i A5-format (dvs. at side 1 blir side 1 og 4, mens side 2 blir side 2 og 3). Last den ned via lenken under.

Klimabrosjyre 1
Klimabrosjyre 2

FNS BÆREKRAFTSMÅL

er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. I alt har FN satt seg 17 klimamål. Vi kan bidra til å oppfylle flere av disse målene ved å produsere og spise mer poteter i Norge.

Poteter metter godt

Norges bidrag til å utrydde sult er å produsere så mye mat som mulig på den jorda vi har. Av det totale arealet er det mulig å dyrke matvekster på bare 3,5 % av arealet. Poteter er noe av det beste vi kan dyrke, da potetene gir mer mat per areal enn andre matvekster. Poteter kan nesten dyrkes over alt (fra fjord til fjell, fra sør til nord), noe som gjør den kortreist og klimavennlig.

Poteter metter godt med få kalorier og er uten fett.

Kilde areal: Arealbruk og arealressurser (ssb.no)

F Ns baerekraftsmal2 Utrydde sult

Ta trappa og spis mer grønt

Små handlinger i hverdagen bidrar til bedre helse. Ta trappa i stedet for heisen, og sykle eller gå når du kan. Produksjon av poteter, frukt, grønt og belgvekster er godt for kroppen og har lave utslipp av klimagasser. Kaloriinnholdet i 100 gram vare er for potet 80 kcal, hvete 116-150 kcal, og for ris 122 kcal.

Valg av potet reduserer inntak av kalorier. Samtidig er poteter er rik på næringsstoffer og inneholder blant annet C- og B-vitaminer, kalium, mineraler, fiber og godt sammensatte proteiner. Kilde: Matvaretabellen

F Ns baerekraftsmal3 God helse og livskvalitet

Dyrking av poteter krever lite vann

FNs bærekraftsmål nummer seks forplikter verdens land å sikre at alle har tilgang til rent drikkevann innen 2030. Poteter krever mye mindre vann i produksjonen enn både hvete, ris og mais. Dyrking av 1 kg poteter trenger 287 liter vann, en kilo hvete (til pasta) trenger 1300 liter vann, mens en kilo ris må ha 3000 liter vann.

Anbefaling: Spise mer poteter.

F Ns baerekraftsmal6 Rent vann

Begrens matavfallet

I dag forbruker verden mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden. En tredjedel av maten som blir produsert blir ikke spist. I Norge har vi mål om å redusere matsvinnet med 50 prosent. For å klare dette må det jobbes hardt i alle ledd i verdikjeden. Spis norsk, spis opp og spis sesong!

Husk at poteter (og annen mat) også er gode dagen etter de er tilberedt. Minst mulig matsvinn er en viktig del av et klimavennlig kosthold.

F Ns baerekraftsmal12 Ansvarlig forbruk og produksjon

Poteter har lavt klimautslipp

Norge har som mål å bli et lavutslippssamfunn innen 2050, og redusere egne klimagassutslipp med 90-95 prosent sammenliknet med utslippsnivået i år 1990. Målet er å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader (Parisavtalen 2016). Transport og kasting av mat gir økt utslipp av klimagasser.

Klimagassutslippet for produksjon av en kilokalori (kcal), målt i gram CO2-ekvivalenter, er for potet 0,13, for hvete 0,22 og for ris 0,55. Anbefaling: Spis mer poteter!

F Ns baerekraftsmal13 Stoppe klimaendringene