Det har vært en stor oppblomstring av ammekuprodusenter her i Agder de siste ti årene, noe som er svært gledelig for agderlandbruket. Men i forbindelse med "Bondeopprøret" er det tydelig at økonomien i denne produksjonen dessverre for mange er svært dårlig. Vi ser at de faste kostnadene stiger voldsomt og dette er bekymringsfullt.

Vi ser også at det er betydelige kostnader knyttet til grovfôrproduksjonen og det er helt nødvendig og optimalisere grovfôrdriften for å holde kostnader nede. Vi vet at avling er en vesentlig faktor som spiller inn på grovfôrkostnadene. I den forbindelse søker vi gjennom "Storfekjøttprosjektet" 7 ammekubønder som ønsker å gjennomgå grovfôrøkonomien og se på forbedringer i forbindelse med den. Vi søker etter bønder fra hele agder, store og små produsenter. Her gjelder førstemann til mølla prinsippet.

Vi vil bruke en god del tid på innhenting av data, vi ser på nøkkeltall i grovfôrproduksjonen samt regnskapstall. Det er nødvendig at du som bonde registrer avling i løpet av inneværende sesong, i hvert fall på gårdsnivå, men eventuelt på skiftenivå/områdenivå for å avdekke grovfôrkostnader i forhold til kjørekostnader. Vi tar ut fôrprøver samt veier rundballer, uten ekstra kostnader, men analysene må bonden bekoste selv. Tallene blir så bearbeidet, og du vil få en oppsummering av resultatene. Det er en forutsetning at resultatene skal deles med allmennheten, men bonden kan velge å gjøre dette anonymisert. Siden det er et prosjekt skal resultatene ha allmenn interesse. Forhåpentligvis kan vi få til et samlet møte med alle bøndene som har vært involvert for å sammenligne tall og kanskje vi ser noen fellestrekk vi kan fokusere videre på.

Egenandel 2000,-.

Meld deg på under, eller ta kontakt med Josefa A. Torp, tlf. 907 66 313 for mer informasjon.

Påmelding