Det gis tilskudd til grøfting. Tilskuddssatsene for grøfting er på 2000 kr/daa systematisk grøfting eller 30 kr pr meter usystematisk grøfting, begrenset oppad til 2 000 kr per dekar berørt areal. Det må søkes før arbeidet er påbegynt.

Pris 750,- pr time (medlemspris).

Les mer om tjenestene her

BESTILL OPPDRAG