Ernst Oseassen har snaut 100 v.f. sau av rasen spel. Fjøset er et enkelt tallefjøs. Han har drevet tilnærma økologisk i 30 år, men i 2017 tok han steget ut og la om til økologisk drift.

Kyllinggjødsel fra Rogaland

Marka rundt gården består for det meste av siltig mellomsand og omdanna moldjord med pH rundt 6. Jorda fornyes jevnlig for å holde innslaget av kløver høyt. Det brukes Natura surfor normal uten raigras i gjenlegget, samt litt ekstra tilsatt kløver. God jordkultur, fokus på minst mulig kjøring på jorda og kyllinggjødsel fra Rogaland danner grunnlaget for gode beiter og grovfôravlinger.

Parrer ikke åringene

Innsett av dyra om høsten er i midten av oktober. Åringene pares ikke, det gjøres i håp om å få en mere holdbar sau. Oseassen har gått over til spel fra norsk kvit sau (NKS) med ønske om bedre morsegenskaper. Spelen har ett innslag av Islandsk spel etter import til Kvinesdal tidlig på 2000 tallet.

Dyra fôres på rundball om vinteren med ulike kvaliteter, samtidig slik at det blir forsiktige fôroverganger. Grovfôranalysene for vinterfôret viser ett energiinnhold på 0,84 Fem/kg ts og protein på 14,5 %. Foruten rundballefôr får dyra mineraltilskudd og salt.

Proteinrikt grønnfôr

Lemminga starter rundt 15 april. Fra og med 1. april settes det inn en rundball med grønnfôr sammen med en vanlig rundball. Grønnfôret består av raps/erter og vikker. Ertene og vikkene sin nitrogenfiksering og tidlig slått gjør at dette grønnfôret blir svært proteinrikt. 18,9 % viste fôrprøven fra grønnfôret med en fôrenhetskonsentrasjon på 0,89 Fem/kg tørrstoff. Dette tilsvarer nesten protein og fôrenhetskonsentrasjon til kraftfôr.

Godt beite gir gode vekter

Sau med lam sleppes på beite fortløpende et par dager etter lemming. Vårbeitene er fulldyrka jord som gjødsles med kyllingsgjødsel. Oseassen beregner 1 daa pr sau med lam for perioden fra beiteslipp til heiesending i omkring 20. mai. Lammetallet i år ligger på 2,3 pr søye. Sauene blir kun sendt til fjells med to lam. Om det ikke kan settes under andre sau så blir det kopplam.

Sommerbeite er i Herad 20 kilometer innover i landet. Lamma tas heim i fra sommerbeite i midten august og slippes da på godt håbeite. Snittvekta fra sommerbeite er +/- 38 kg. Oseassen regner 0,5 daa håbeite pr lam. Dyra slaktes i tre puljer. Første slakting rundt 1. september, da sendes ingen lettere lam enn 50 kg, og siste slakting rundt 10. oktober. All oppfôring skjer på beite. På dette driftsopplegget oppnådde Oseassen i fjor ei snittvekt på 20 kg slakte- vekt med klasse R og fett 3- helt uten bruk av kraftfôr.

Gode slakteresultater uten bruk av kraftfor GS 1
Dyra kan gå ut og inn som de vil i store deler av året i det enkle tallefjøset til Ernst Oseassen på Skeime. Foto: Georg Smedsland.