Vi har tatt en kjapp prat med noen av medlemmene våre som har HMS-avtale for å høre hvilken opplevelse de har av ei slik oppfølging.

Navn: Jon Leif Eikaas
Bor: I Sommerveien i Søgne
Drift: Kjøpte gården i 1986 og begynte med gris i 1987, 23 år gammel. Har i dag en stor SPF-godkjent besetning og driver også stort med poteter.

Hvorfor valgte du å tegne HMS-avtale i NLR Agder?
Jeg har hatt HMS-avtale veldig lenge, og synes det er nyttig med HMS-besøk på gården.

Hvilke tjenester bruker du?
HMS-besøk på gården er viktig. Da tar vi ei vernerunde og får avklart om noe ikke er som det skal. Og jeg får god hjelp med KLS-dokumentasjon og andre papirer. Det er veldig bra at HMS-rådgiver nå kan kontrollere brannslokkingsutstyr. Jeg krysser også av for HMS-avtale i forsikringsdokumentet og får rabatt gjennom det.

Hvilke tanker har du om helsekontrollen via bedriftshelsetjenesten?
Det er jo en grei sjekk når jeg kommer meg av sted til Mandal. Ellers bruker jeg fastlegen.