Prøvene er tatt ut mandag 22.mai, fredag 26. mai, tirsdag 30.mai og mandag 5.mai på ulike lokaliteter. Mandag 5. mai

Sted

Dato uttak

Fem/kg ts

Råprotein, % av ts

OMD, % av ts

NDF, % av ts

iNDF, % av ts

Høyde på graset, cm

Kvavik, Lyngdal

22.mai

1,03

20,4

80,1

50,9

5,2

38

26.mai

0,99

16,6

78,6

51,4

30.mai0,9515,776,256,87,4

Årnes, Lyngdal

22.mai

1,03

15,3

81,6

48,9

5,5

34

26.mai

0,99

15,0

79,0

52,0

30.mai0,9811,979,151,67,1

5.juni

0,9312,275,754,69,8

Prestegården, Lyngdal

22.mai

1,06

19,5

82,2

48

4,3

36

26.mai

1,03

18,7

79,9

50,5

30.mai0,9915,578,751,36,9

Prestegården, Grimstad

22.mai

1,014

16,4

80,7

50

4,9

34

26.mai

0,92

15,2

74,0

58,1

30.mai0,8811,772,861,410

Roresanden, Grimstad

22.mai

1,029

20

81,4

49,3

4,1

35,5

26.mai

0,98

16,2

78,7

52,8

30.mai0,951577,155,47,6

Ugland, Grimstad

22.mai

0,96

19

76,8

53,7

6,3

44

26.mai

0,91

15,4

74,4

57,9

30.mai0,9013,474,561,78,6

Birkeland, Evje

22.mai

1,053

22,2

81,8

48,8

3,4

24

30.mai1,0118,779,3515,9
5.juni0,9714,777,754,56,9

Sageneset, Evje

22.mai

1,121

25,4

85,5

45,9

2,3

21

30.mai1,02208052,75,2
5.juni0,981578,754,25,8

Festiviteten, Lista

22.mai

1,002

18,8

79,1

52,4

5,9

26.mai

0,98

16,1

77,4

51,7

30.mai0,9514,276,357,67,7

Nordhassel, Lista (raigras)

26.mai

1,08

16,5

85,4

40,4

30.mai1,0514,984,441,95,8

Nordhassel (strandsvingel)

26.mai

1,02

16,3

82,2

45,9

30.mai0,9615,17851,68,8

Varmesum

I tillegg til å se på utviklinga av enga er også varmesum er godt hjelpemiddel for beregning av slått. For et energirikt fôr med høyt proteininnhold og høy fordøyelighet ønsker vi slått på en varmesum på 470-550.

Sted

Vekststart

Varmesum per 8.juni

Landvik

12.april

613

Lyngdal

12. april

587

Mandag 5.juni ble det tatt ut prøver fra én eng i Lyngdal og de to engne på Evje. Vi ser nå at det begynner å nærme seg optimalt slåttetidspunkt innover i Agder også der man ønsker et fôr med mye energi og protein, samt høy fordøyelighet. Dessverre er vi nå inne i en tørkesituasjon og nå framover vil tørken bestemme mer slåttetidspunktet enn kvalitetutviklinga. Man må berge det fôret man kan også må man tilpasse i fôringa.

For de som skal ha fôr til vedlikeholdsfôring av ammekyr, sau og hest begynner det å nærme seg rett slåttetidspunkt langs kysten. Timoteien er i full skyting og da er energikonsentrasjonen godt nede på 0,80 Fem. Innover i Agder er det i utgangspunktet for tidlig å slå fôr til vedlikeholdsfôring, men det er viktig å få berget det fôret som er nå, også må man heller gjøre tilpasninger i fôringa.

Ta gjerne kontakt med oss for en diskusjon.

NR gras ny eng red