Antall branner i driftsbygninger på norske gårdsbruk har vært nedadgående de siste årene med unntak av fjordåret der over 1100 dyreliv gikk tapt i fleire storbranner. Håndholdte brannslukkere er billig og god beredskap viss uhellet skulle være ute. Vi i NLR ønsker å gjøre det enklere og billigere for bøndene å få gjennomført kontroll av brannslukkere og har derfor kurset to av våre rådgivere i Rogaland til å gjennomføre disse kontrollene. Har du HMS-avtale får du ytterligere rabatt på tjenesten.

Ulike begrep

Av erfaring, vet vi at begrepene ettersyn, kontroll og service blir brukt om hverandre og misforstått. Her kommer en rask og enkel avklaring:

  • Ettersyn - egenkontroll. Består i hovedsak av å se at trykkindikatoren står på grønt, se etter ytre skade og vende apparatet på hodet et par ganger for å holde pulveret løst. Det anbefales å snu apparatene hvert kvartal. Legg apparatet inntil øret og hør at pulveret sildrer/flytter på seg. Viss du har snudd apparatet på hodet, men ikke hører noe, kan du prøve å dunke i apparatet med en gummihammer el.

  • Kontroll - utføres av kompetent person/kontrollør. På en slik kontroll sjekkes: produksjonsdato, trykk, utvendig skade, pulverets tilstand, pakninger og slange. Apparatet vil bli påsatt kontroll lapp og ny plombering. Etter kontrollen vil du få tilsendt dokumentasjon på at slukkerne dine er kontrollert. Denne er nyttig å ha ved tilsyn/kontroll eller viss uhellet er ute.

  • Service – utføres av kompetent person på verksted. Apparatet tømmes for gass og pulver. Beholder undersøkes innvendig og utvendig, ventilhus smøres og sjekkes. Apparatet fylles med pulver og gass på nytt før det forsegles med ny plombering.
Solfrid Ramberg Brannslukkertest Foto Bodil Lundbakk
Norsk Landbruksrådgiving har godkjente rådgivere som gjennomføre kontrollene kontroll av brannslukningsapparat. Foto: Bodil Lundbakk, NLR Nord-Norge

Gjelder også de nye

Når vi nå skriver om håndholdte slukkeapparat må det presiseres at et nyinnkjøpt håndholdt slukkeapparat ikkje er godkjent til næring før det er kontrollert av en kompetent person/kontrollør, plombert og påført kontrolletikett.

Treng du kontroll?

Ønsker du kontroll av branslukkerene dine? Bestill direkte på nettsiden vår (rogaland.nlr.no/vare-tjenester/hms) eller her:

Bestill kontroll

Vil du vite mer om hva HMS-rådgiverne til NLR kan tilby?

Facebook annonser HMS 02