Vi har tidligere skrevet om flinke bønder i Jondal som samarbeider om maskiner og redskap og effektiv utkjøring av husdyrgjødsel. På denne måten klarer de å holde grovfôrkostnaden på et lavere nivå enn det som ellers er vanlig. De samarbeider blant annet om slepeslager og stripespreiere og hvert år leier de to tankbiler til å mate slepeslagene og til å kjøre husdyrgjødsel fra hovedlagre til satellitt lagre.

Vi i NLR Vest har vært med å sett på når alle er i sving og laget en liten film. Det er en av bøndene, Helge Arne Espeland, som forteller hvordan de gjør det. Se på filmen her og hent inspirasjon for til å komme deg ut av tenkeboksen og kom i gang du også. Hvis dette kan være aktuelt for deg og du får til et samarbeid med gode naboer, blir utkjøring av husdyrgjødsel enda mer effektivt og penger spart for alle som er med.

Les artikkelen om samarbeidet mellom bønder i Jondal her: Maskinsamarbeid gir lav grovfôrkostnad