Våren er godt i gang, og før me veit ordet av det, så er det plutseleg slått att! Det har dei siste åra vore auka fokus på fôrkvalitet, og skilnad på god og dårleg fôrkvalitet. Kva er det som påverkar korleis kvaliteten av grovfôret vert , og kva verktøy har bonden for å ta dei rette avgjerdslene for å få den kvaliteten han eller ho treng til akkurat si gardsdrift? I denne podkasten snakkar me med Petter Klette som er rådgjevar i Tine, og Håvard Steinshamn som er forskar i Nibio.

Podkast forkvalitet 2