Nok grovfôr av rett kvalitet er avgjerande for å lukkast i mjølkeproduksjon. På Nibio Fureneset testar dei no ut om tidlegare gjødsling og tidlegare slått kan vera med å bidra til meir grovfôr med høg fôrkvalitet. I denne episoden snakkar vi med Håvard Steinshamn og Åsmund Mikalsen Kvifte, som begge er forskarar i Nibio.