Det er lagt ut eit forsøksfelt i eng på Voss med testing av biogjødsel (husdyrgjødsel og fisk) frå Renevo AS, Stord. Biogjødsla vert samanlikna med husdyrgjødsel (gylle) frå mjølkeproduksjon og mineralgjødsel. Vi gleder oss til å sjå resultata av forsøket!

IMG 20230509 144138