Bondens nettverk er både en systematisk arbeidsmetode for å forebygge psykisk uhelse i landbruket og et sikkerhetsnett hvis en ulykke rammer en bonde. Prosjektet har alle kommuner og andre aktører som organiserer landbruket, i tillegg er alle bønder i Innlandet som målgruppe.

Bondehelse 5rad002 647x1024

Gode råd ved etablering av Bondens nettverk

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet har med bakgrunn i erfaringer fra de etablerte nettverk, utformet en veileder. Vi håper andre kommuner og aktuelle deltakere i Bondens nettverk finner nyttig informasjon her.

Trenger du mer informasjon enn du finner her, ta kontakt med:

Tore Jevnaker; tore.jevnaker@nlr.no eller 468 62 915

Linn Thorud; linn.thorud@nlr.no eller 977 45 586

Du kan også laste ned vår sjekkliste som er utarbeidet for å gi verdifull støtte i etablering av Bondens nettverk. Du kan selv justere og tilpasse dokumentet til ditt bruk.

> Last ned sjekkliste for etablering av Bondens nettverk

«Ingen skal kontakte noen i nettverket med et problem uten å få hjelp, et navn og/eller et telefonnummer til noen med kunnskap og kompetanse til å hjelpe de.»