I denne fagartikkelen

får du vite:

Biogass er en ressurs som du som husdyrbonde allerede eier.

I dag fyker den stort sett til værs som klimagassutslipp. Men flere aktører jobber for endring.

Uten å leke spåmann vet vi at det er tre fremtidsscenarioer for hva biogass blir for deg. Enten blir det:

 • gull (inntekter og klimagevinst)
 • tull (utgifter og forsøpling)
 • irrelevant (fordi du går for en annen løsning som er bedre for din gård)

Uansett hva framtiden deg bringer, anbefaler vi i NLR å ha kjennskap til biogass og biogjødsel (biorest).

Da får du, forhåpentligvis, større innflytelse på hvilket av de tre scenarioene som blir gjeldende for deg. Og vi håper du gjør deg opp noen tanker om hvordan du helst vil forvalte husdyrgjødselen din.

Hva er biogass?

Hør, hør! Biogass-podkast.

I NLRs egen podkast Vestlandsbonden kan du lytte til gjestene Tord Araldsen, som har vært leder i forprosjektet til Voss biogass, og Mari Aker som har jobbet mye med biogjødsel i NLR. I denne episoden får du høre mer om prosjektene som finnes i dag, og hva som hindrer mer husdyrgjødsel fra å bli brukt i anleggene.

Mikrolivet i din unike husdyrgjødsel er en ressurs i seg selv

En interessant "funfact" fra podkast-episoden er at man får produsert mer biogass om man blander matavfall og husdyrgjødsel enn om man bare produserer fra matavfall for seg og husdyrgjødsel for seg. Det at man i sum får mer biogass kalles Samråtningseffekten.

Biogassproduksjon er et komplekst samspill mellom mikroorganismer, og gassproduksjonen påvirkes altså av sammensetningen av organismer og samspillet mellom dem. Sånn sett kan man si at selve det unike mikrolivet, i din husdyrgjødsel, er en verdifull ressurs.

Samråtningseffekten

ga 26 prosent høyere biogassutbytte
Biogassanlegg
PÅ VESTLANDET: Kartet viser fire biogassanlegg i drift, ett under bygging, ett under planlegging og seks som vurderes. Fordi transport krever energi og slipper ut CO2 gir det kun mening å levere til biogassanlegg i nærheten. Den gjennomsnittlige vsestlandbonden kan ikke regne med kort vei til nærmeste biogassanlegg.

... men finnes det noe marked?

I teorien burde derfor alle eksisterende og planlagte biogassanlegg være interessert i din unike husdyrgjødsel. Men enn så lenge blir det med teorien. Få anlegg tar i mot husdyrgjødsel i dag. Et hinder at man tolker lovverket slik at det settes grenser for hvor mye husdyrgjødsel man får blande inn med andre typer avfall, forteller Tord Araldsen i podkasten.

Kommunene har i dag monopol på innsamling av husholdningsavfall og er naturligvis størst på biogass. Denne loven om monopol legger åpenbart ikke opp til fri konkurranse om din gjødsel, med det første.

Et marked i endring - 25 prosent av all husdyrgjødsel til biogass i 2030 (?)

Men "markedet" kan faktisk endre seg. EU har nye regler som kan få konsekvenser i Norge. Fra 2023 krever EU bl.a. separat sortering av matavfall, og det er et potensiale for mer ressursutnyttelse når det i dag materialgjenvinnes bare 41 prosent av norsk avfall, ifølge SSB.

I Landbrukets klimaavtale kan vi også lese at det forutsettes en gradvis opptrapping av bruk av husdyrgjødsel i eksisterende biogassanlegg, samt etablering av nye industrielle biogassanlegg, mindre bygdeanlegg og gårdsanlegg. I sum vil dette bidra til at 25 prosent av husdyrgjødsla brukes til produksjon av biogass i 2030, ifølge avtalen.

Status i dag

1 prosent av norsk husdyrgjødsel går til biogassproduksjon.

For dyrt med gårdsbaserte biogassanlegg i Norge

Å utnytte energien i biogass er egentlig veldig enkelt. Småskala gårdsanlegg er mest utbredt i Asia hvor det finnes over en million småskala gårdsanlegg. Det typiske er da at biogassen nyttes på gården til f.eks. matlaging.

Men å lykkes med gårdsegne anlegg i Norge blir for dyrt i dag pga. flere barrierer:

 • Energien fra biogass utkonkurreres av lave Norske strømpriser.
 • Biogass produseres kontinuerlig og skal man nyttiggjøre seg den må man også bruke den kontinuerlig. Få norske gårder har et så stort kontinuerlig behov for varme og energi at det kan lønne seg å bruke biogassen sammenlignet med å bruke strøm til formålet.
 • Det kunne være en idé å foredle biogassen til å bli ren metan. Metan kan lagres og brukes som drivstoff. Men per i dag vil investeringer til nødvendig utstyr ikke kunne forsvares økonomisk på et gårdsanlegg.

... men mulig å gå sammen

Men det finnes noen eksempler på biogassanlegg hvor gårder går sammen om å levere til et felles anlegg. Å gå sammen om et anlegg kan gi en stordriftsfordel som kan snu regnestykket. Men det dukker opp andre barrierer. Utslipp og energibruk ved transport kan fort gjøre at vinningen går opp i spinningen. Men det er mulig å fjerne vannet fra gjødselen og få det til å gå rundt ved at vekten blir lavere.

Vær altså obs på stordriftsulempene hvis du vil ha stordriftsfordelene.

Disse støtteordningene hjelper på lønnsomheten

Endringer i støtteordninger og lovverk vil også så klart påvirke lønnsomheten i gårdsanlegg. Enova gir i dag støtte til produksjonsanlegg, og det finnes tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg.

Biogasskua gir
Illustrasjon: IHM

Klimaregnskapet

Biogass kutter utslipp på overraskende måter

Feil fokus fra start?

Biogjødsel

Både i tittelen, og frem til nå, har vi skrevet om biogass. Men kanskje er det helt feil fokus for bønder? Biogassproduksjonen skaper faktisk ikke bare ett nyttig produkt, men to! Biogass og biogjødsel.

... i beste fall blir det gull

Det er den flytende gyllen (møkk blandet med urin) som er ingrediensen bonden sender til biogassproduksjon. Når mikroorganismene fortærer dette skaper de biogass, men samtidig forvandles gyllen også til biogjødsel.

Biogjødsel er sånn sett næringsstoffer fortært og fordøyd to ganger - først av dyret - og så av mikroorganismene.

I denne prosessen forvandles også næringsstoffene. Og dette er interessant for bønder som jo har bruk for næringsstoffer til jorda si.

Mer plantetilgjengelig

Litt om gjødselverdien i biogjødsel

... i verste fall blir det tull

Matjorda driftes i et evighetsperspektiv og da vil man jo ikke ha:

 • sporer fra fjern og nær som kan skape sykdom i et titalls år.
 • tungmetaller
 • plast
 • kjemikalier
for å unngå å ødelegge jorda må du undersøke:

BONUS: Markedet for biogass

joda, det er vekst her

Dette kan du gjøre allerede i dag:

Orientere deg

 • Er det planlagte biogassanlegg i nærheten av deg? Finnes støtteordninger som kan gjelde for deg?

Lage god avtale

 • Hvis du skal starte samarbeid med et biogassanlegg bør du lage en god avtale i forkant. Det er viktig at avtalene ivaretar hva det har å si hvis innholdet i bioresten får avvik.
 • Ta kontakt med andre bønder og organiser dere for å sikre alle gode avtaler.

Planlegg bygg med ulike fremtids-scenarioer i bakhodet

 • Skal du uansett fra før oppgradere gjødsellagerkapasiteten kan det potensielt lønne seg å samtidig legge til rette for biogass ved bl.a. å etablere ett ekstra gjødsellager for mottak av biogjødsel, og å sikre tilkomst for tyngre kjøretøy for henting og levering. Kanskje er det et biogassanlegg nær deg som vil bidra økonomisk også.

NLR kan gi råd om alt dette. Ta kontakt med rådgiver Mari Aker.

Både denne artikkelen og NLRs podkast Vestlandsbonden er en del av NLR-prosjektet Vestlandsbonden - Klimakunnskap. Prosjektet er finansiert med støtte fra Statsforvalteren i Vestland (Fylkesmannen).

Høre enda mer

har du enda ikke hørt nok om biogass?