Eiere av landbrukseiendommer har et kjempefortrinn. De kan være selvforsynt med energi. En gård kan hente varmen fra bioenergi hentet i egen skog, og låvetaket er velegnet for solcellepaneler. Og med dette spare energikostnader. Du blir ikke lenger påvirket av høye nettleier eller høye strømpriser på gitte tider av døgnet. I snitt betaler du kanskje bare 50 øre/kWh for biovarme. Merkostnaden ved å bruke litt mer flis altså øke varmebehovet er ikke mer enn 25 øre/kWh. Jeg vil tro at de som krabber på gulvet eller går i gangen inne blir glad for en jevn varm temperatur i huset. Samtidig blir ikke virke med lav kommersiell verdi stående igjen etter en hogst, den blir brukt til varme på gården. Tilveksten øker, og verdien av skogen øker. Synergien av å øke varmen kan også gi økonomisk gevinst, tilveksten hos kylling og gris øker, veterinærkostnaden reduseres. Fòr kostnaden til kua går ned når drikkevannet varmes til 12-14 grader, da bruker kua ikke samme energi på å få opp kroppstemperaturen. Kanskje blir redskapen overhalt i et varmt verksted før våronna?

Potensialet er stort for bioenergi. Du får til og med økonomisk støtte fra Innovasjon Norge, de kan bidra med hjelp, opptil en tredjedel av investeringskostnaden kan du få.

Blir du fristet til spare penger? Lurer du på om det er lønnsomt for akkurat din gård?

Prosjektleder for Bioenergiprosjektet, Kjetil Øi hjelper deg gjerne på veien mot en grønnere og varmere gård. Bioenergiprosjektet kan hjelpe deg med vurderingen. Jeg hjelper til med å beregne energibehov og effektbehov på din gård. Sammen ser vi på praktiske løsninger og sørger for at jobben blir lite arbeidskrevende i fremtiden. God planlegging er avgjørende for at du blir fornøyd. Videre ser vi lønnsomheten og jeg hjelper deg med å skrive søknad til Innovasjon Norge.

Dette gratis tilbudet varer ut prosjektperioden som er i august. Så benytt sjansen nå.

Bioenergiprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom fire fylker og er finansiert av Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Fylkesmannen i Telemark, Fylkesmannen i Vestfold, fylkeskommunene i Aust-Agder, Vest-Agder og Vestfold og Innovasjon Norge.

Så ta kontakt med Kjetil Øi for en hyggelig prat. Prosjektleder bioenergi

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Landbruksavdelinga, fmavkoi@fylkesmannen.no

Tlf 37 01 78 38 eller mob 97 13 01 19

Artikkelen er skrevet av Kjetil Øi fra Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder på oppdrag fra Norsk Landbruksrådgiving Agder.

Gardsvarmeanlegg Foto Kjetil Oi FMAV 1
Slik kan et fyrrom se ut. Foto: Kjetil Øi, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.