Reparasjonssåing

Gjennom sesongen observerer du hvordan enga ser ut og vurderer dekningsgraden. Dersom det er aktuelt å reparere enga med overflatesåing av frø tidlig på våren, bør du benytte deg av jordfuktigheten til spiring og etablering. Ser enga tynn ut på høsten, så trenger den nok ekstra påfyll til våren. Det er mange faktorer som bestemmer om ei repareringssåing blir vellykka; hvor mye fri jord er det å så i, eksisterende rotmasse som kan hindre oppspiring for nye frø, konkurranse av kulturvekster og ugras, jordtype mm. Større frø som kløver, raigras og hundegras har bedre sjanse til å spire dersom spireforholda er krevende, mens små frø som timotei, må ha mer optimal jordkontakt. Har du såmaskin med radsåing gir kryssåing med 45 graders vinkel på opprinnelige sårader best dekning.

Økologisk såvare

Du skal bruke økologisk godkjent såvare. Dersom denne ikke tilsvarer de krav du stiller i forhold til sorter og sammensetning til ditt formål kan du søke om tillatelse til å bruke konvensjonell såvare. Du må begrunne ditt ønske i søknaden og hardførhet og egnethet i forhold til klima, kan være grunn. Søk her Økofrø – Økofrø (okofro.no).