Denne artikkelen ble først publisert i fagbladet til Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge, Agronominytt, i desember 2022.

I tillegg til å velge riktig art bør du velge de klimatilpassede sorter som anbefales innen hver art. De sortene som du finner i tabellen «Arter og sorter i såvare til eng og beite» kan brukes, men nye sorter er under utprøving og kan bli godkjent og anbefalt framfor de som er i handelen nå.

Graminor har ansvar for sortsforedling i Norge. Graminor er et planteforedlingsselskap hvor formålet er å skaffe tilveie nye gode plantesorter innen de viktigste jord- og hagebruksvekstene. Graminor har utvikla en sortsvelger, som også kan hjelpe deg å finne den rette sorten. Viser ellers til såvarefirmaene sine nettkataloger Felleskjøpet og Strand Unikorn.

Offisiell sortsliste

Den til enhver tid gjeldende sortsliste utarbeides av Plantesortsnemnda. Lista viser de sorter av jord- og hagebruksvekster som er rettsbeskyttet og/eller godkjent for statskontrollert/sertifisert produksjon i Norge. Artene er ordnet alfabetisk etter botanisk navn og det er en oversikt som viser artene ordnet alfabetisk etter norsk navn med tilhørende botanisk navn. En sort kan rettsbeskyttes når den kan skilles fra andre kjente sorter, er ensartet og beholder sine karakterer ved formering. Dette undersøkes i såkalte DUS-tester. I tillegg må sorten være ny og ha et akseptabelt navn.

QR2
Skann QR-kodene med kameraet på telefonen, eller trykk på linkene i teksten ovenfor for å komme inn på de ulike sidene.

Arter og sorter i såvare til eng og beite

Oppdatert tabell per 28.03.2023.

Last ned PDF av arter og sorter i såvare til eng og beite

Ragnhild R
Vellykket etablering av eng på profilert myrjord på Sundsmyran i Bø i Vesterålen. Foto: Ragnhild Renna