Denne gangen tar vi for oss soppsykdommen skjeggmugg (Mucor spp.). Den kan forekomme i alle typer frukt og bær. Den er vanlig i jordbær og kan noen ganger forveksles med kulemugg eller i få tilfeller med gråskimmel. Den kan bli en utfordring ved sein høsting og utvikle seg i kurven etter at bæra er plukket, men soppen er en svak parasitt som angriper planter som allerede er stressa eller skadet.

KS 150923 Skjeggmugg i midten FE
Skjeggmugg i midten. Foto: Kristin Sørensen

Utsatt for soppen er modne bær og spesielt overmodne bær, men den kan også infisere sekundært, ved oppsprekking av bær på grunn av meldugg. Den danner først et kraftig lyst hvitt mycel (soppbelegg) med svarte prikker (sporehus) på mycelet, som skiller seg fra gråskimmel. Se bilde. Etter hvert blir mycelet mørkere. I tillegg utvikles en blaut råte som gjør at bærkjøttet blir flytende, bæra kollapser og nesten bare skinnet av bæra blir igjen.

Når det gjelder tiltak mot sykdommen, så er det forebyggende tiltak som gjelder. Friske planter som ikke er stressa er mer motstandsdyktige mot soppen. Derfor er riktig gjødsling, vanning, lufting, godt renhold, skånsom håndtering og god plantehelse det viktigste forebyggende tiltaket. Siden det er en råte som sprer seg fort når det er vått, er det viktig å ha tørre forhold i kulturen, ved å lufte godt i tunnelen. Dette er også et viktig tiltak mot gråskimmel og meldugg. Bærene må håndteres forsiktig ved plukking for å unngå skader og sår. Råtne bær må fjernes fra tunnelen så fort som mulig for å ikke spre sykdommen videre. Regelmessig plukking forhindrer også at bærene blir overmodne. Etter høstingen bør bærene avkjøles raskt.

Kilder:

Arne Stensvand (NIBIO)

Skjeggmugg (plantevernleksikonet.no)

Bioforsk-TEMA-2012-07-13.pdf (unit.no)