Det har gjort gjødselvanninga krevende. Nå som temperaturen øker og det er meldt mer sol er det viktig å få på plass vanningsregimet. Følg med på vanning og gjør ledetallsmålinger regelmessig for å sikre at plantene får riktig næring. Luft godt og sjekk at plantene ser friske ut.

Det er på tide å tenke plantevern i jordbærtunnelen. Nå gjelder forebygging av gråskimmel og mjøldogg. Etter hvert kan det også bli nødvendig med tiltak mot spinnmidd. Dersom du trenger råd om plantevern i tunnelen din, kan du ta kontakt med din bærrådgiver.

Rotstokkråte

Aliette kan brukes ved utplanting mot rotstokkråte. Da dyppes plantene i Alietteløsning i 15-30 minutter før utplanting. Plantene kan også behandles med Alitette etter planting. Før du behandler med Aliette er det viktig at du leser etiketten. Aliette kan brukes maksimalt tre ganger i løpet av en sesong.

Mjøldogg

Mot mjøldogg virker overbrusing med vann midt på dagen hemmende mot spiring av mjøldoggsporer. I fjor testet vi UV-lys mot mjøldogg i Nord-Norge. Det har lenge vært kjent at UV-lys om natta, når det er mørkt, skader mjøldoggen og hemmer angrep, men spørsmålet var om det virker i Nord-Norge når det er midnattssol. Etter to år med forsøk er konklusjonen at UV-lys mot mjøldogg fungerer bra, også i den nordnorske sommernatta.

FORSØKSARBEID: UV-lys mot mjøldogg. Foto: Ingvild Melkersen, NLR
FORSØKSARBEID: UV-lys mot mjøldogg. Foto: Ingvild Melkersen, NLR

Etter utplanting og i bladvekstfasen kan plantene behandles med Thiovit Jet. Thiovit Jet er et svovel-preparat som også er godkjent i økologisk dyrking. Når du skal sprøyte med Thiovit må du flytte humlebolet fordi Thiovit er giftig for insekter. Av samme grunn, er det lurt å bruke Thiovit før utsett av nyttedyr.

Fra framvekst av blomsterstengler og fram til blomstring bruker du Topas eller Talius. Begge kan brukes maksimalt to ganger og begge har tre dagers behandlingsfrist.

Under blomstring og når kartdanning starter kan du bruke Amistar, Signum eller Serenade. Amistar kan brukes to ganger og har syv dagers behandlingsfrist. Signum kan brukes en gang og har tre dagers behandlingsfrist. Serenade er et biologisk middel mot sopp. Det kan brukes maksimalt fire ganger i løpet av en sesong, og har ikke behandlingsfrist. Derfor kan Serenade også brukes under bærmodninga. Middelet har en svak virkning, og brukes som et supplement i tillegg til ett eller flere av de øvrige midlene.

Gråskimmel

Det viktigste tiltaket mot gråskimmel er god lufting. Gråskimmelsoppen trenger fritt vann på blad eller bær for å kunne infisere planten. God lufting og opptørk i tunnelen er derfor det viktigste tiltaket. Signum og Amistar har en sideeffekt mot gråskimmel, og i normale år i Sør-Norge har derfor mjøldoggbehandlinga kombinert med god lufting gitt tilstrekkelig effekt mot gråskimmel. I Nord-Norge har vi ofte perioder med høy luftfuktighet hvor det er vanskelig å få luftet tilstrekkelig. Forebyggende sprøyting i blomstringa med Switch eller Luna Sensation kan være aktuelt. Switch kan brukes inntil to ganger og har en dags behandlingsfrist. Luna Sensation er godkjent på dispenasjon. Kontakt NLR for etikett. Den kan brukes en gang og har en behandlingsfrist på tre dager.

Spinnmidd

Rovmidden Neoseiulus cucmeris kan brukes mot spinnmidd fra du er ferdig med å bruke Thiovit Jet. Den har effekt mot trips og en sideeffekt mot spinnmidd. Sett ut 300-2000 stykk per meter rad, og gjenta utsettet hver fjerde uke. Dersom det er varmt, er det lurt å sette ut rovmidd om ettermiddagen eller kvelden. Ved lave temperaturer, under 5˚C, hemmes rovmidden mye, og da bør du sette ut på nytt når kuldeperioden er over. Ved store angrep av spinnmidd som ikke lar seg slå ned ved hjelp av nyttedyr i starten av sesongen, kan det være aktuelt å behandle med Mospilan. Mospilan kan brukes en gang og har behandlingsfrist på tre dager. Mospilan er sært skadelig mot nyttedyr og du bør flytte humlebolet dersom du skal behandle med Mospilan.

Seinere i sesongen kan det også være aktuelt å sette ut Orius majusculus, som virker best ved 15-25˚C, eller Phytoseiulus persimilis som krever temperaturer over 20˚C og en relativ luftfuktighet på 75-85 %.

Mjøldogg: Hos feltvert Svein Sivertsen på Gjerstad i Vesterålen testet vi UV-lys mot mjøldogg. Etter to år med forsøk er konklusjonen at UV-lys mot mjøldogg fungerer bra, også i den nordnorske sommernatta. Foto: Ingvild Melkersen, NLR
MJØLDOGG: Hos feltvert Svein Sivertsen på Gjerstad i Vesterålen testet vi UV-lys mot mjøldogg. Etter to år med forsøk er konklusjonen at UV-lys mot mjøldogg fungerer bra, også i den nordnorske sommernatta. Foto: Ingvild Melkersen, NLR
Mjøldogg: Hos feltvert Svein Sivertsen på Gjerstad i Vesterålen testet vi UV-lys mot mjøldogg. Etter to år med forsøk er konklusjonen at UV-lys mot mjøldogg fungerer bra, også i den nordnorske sommernatta. Foto: Ingvild Melkersen, NLR
MJØLDOGG: Hos feltvert Svein Sivertsen på Gjerstad i Vesterålen testet vi UV-lys mot mjøldogg. Etter to år med forsøk er konklusjonen at UV-lys mot mjøldogg fungerer bra, også i den nordnorske sommernatta. Foto: Ingvild Melkersen, NLR