Hvor lenge skal du vanne?

I jordbær skal man i utgangspunktet vanne 25 ml per liter substrat per gang. I 1m bakker er det ofte 16 L substrat, og med 4 drypp per meter, skal hvert drypp «betjene» 4 L substrat. I jordbær blir det 100 ml per drypp per gang ((25 ml vann*L substrat)/4 L substrat per drypp = 100 ml vann/drypp). Dette er en enkel regel å forholde seg til. I praksis ser vi at vanninger på mellom 80 og 120 ml per gang fungerer bra. Ved sol og høye temperaturer kan man gjerne vanne opp i 120 ml per gang. I overskyet vær kan man ligge lavere. For å finne ut hvor mange minutter du skal vanne må du vite dryppkapasiteten på slangen din. Ideelt sett bør denne være mellom 1,5 og 2,5 L/time. Slangen skal være merket med dryppkapasitet.

Eksempel utregning dryppkapasitet

Er dryppkapasiteten 2 L/timen blir regnestykket som følger:

Hvor ofte skal du vanne?

I Sør-Norge anbefales det å starte vanninga etter kl. 8 og avslutte mellom kl. 16 og 18. I Nord-Norge er det mindre temperaturvariasjon mellom natt og dag, og det er sol hele eller nesten hele døgnet. Da trenger man ikke være like forsiktig med å avslutte vanninga så tidlig på ettermiddagen/kvelden, og det kan gå fint å vanne litt senere utover kvelden. Dette er spesielt viktig når modninga tar til, og det er varmt i juli. Men det er likevel viktig å sjekke fuktigheten i substratet regelmessig, og følge med på at det ikke blir for vått. Plantene skal ikke vannes om natta. Da er vannforbruket og fordampinga lavere. Ved vekslende vær, blir det mer krevende å vanne riktig.

I starten er plantene små og trenger ikke så mye vann. Ofte kan det holde med en eller to vanninger om dagen, avhengig av været. Blir det for mye vann i starten, kan det bli for lite oksygen til røttene. For mye vann i starten fører også til at røttene ikke trenger å strekke seg i substratet etter vann. Da får man dårlig rotutvikling som igjen fører til dårlig vann- og næringsopptak, spesielt på varme dager.

Det viktig å følge med på fuktigheten i substratet. Er det kjølig og overskyet, trenger plantene mindre vann. Er det sol og varmt, øker vannbehovet. Substrattype påvirker også vanningsstrategien. Kokos krever oftere vanning enn torv. Det samme gjelder trefiber. Torv holder godt på vann og næringsstoffer, og krever litt mindre vann.

Når planten vokser, øker også vannbehovet. Da kan man øke antallet vanninger, men man må fortsatt følge med på vær og temperatur, og på fuktigheten i substratet. Et forslag til vanningsstrategi kan være:

  • I starten av sesongen: for eksempel to vanninger kl. 9 og kl. 15
  • Ved blomstring: for eksempel fire vanninger kl. 8 kl. 11, kl. 14 og kl. 17
  • Under høsting: for eksempel seks vanninger kl. 8, kl. 10, kl. 12, kl. 14, kl. 16, kl. 18

NB! Disse forslagene er væravhengig

En enkel kontroll på om plantene har nok vann er at det er guttasjon i bladranden tidlig om morgenen. Men NB! Det sier ikke noe om du har vatnet for mye.

Drenering

For å vite om du vanner riktig må du følge med på dreneringa. Det vannet som plantene ikke bruker, og som ikke substratet tar opp, dreneres ut. Vi ønsker en viss drenering for å sikre at hele substratet blir fuktet, og for å kompensere for variasjoner mellom dryppene og dermed mellom plantene. Dette vil også sørge for en jamn balanse i næringstilførselen, og skylle ut salter, som natrium og klorider, for at ikke disse skal hope seg opp i substratet. Samtidig er det viktig at dreneringa ikke blir for stor. For mye avrenning betyr at du har vannet for mye. Da blir det mindre oksygen i substratet, gjødsel vaskes ut og strukturen i substratet kan ødelegges. For tøff vanning kan også etablere vannveier i substratet som fører til for rask drenering.

Dreneringa bør starte ved dagens andre vanning. Ved dagens første vanning skal du nesten ikke ha noe dren. Gir den første vanninga dren, kan det bety at du startet vanningen for tidlig, at siste vanning dagen før var for sein, eller at du har vannet for mye. Ved å måle dreneringsprosenten, har du god oversikt over plantenes vannforbruk. Plantene har ulikt vannbehov i ulike faser. Derfor varierer den optimale dreneringsprosenten gjennom sesongen. Været påvirker også hvor mye dren du vil ha. I gråvær skal det være mindre dren, mens det i sol og varmt vær skal være mer dren.

  • Ved starten av rotveksten: 0-5%
  • Fram til blomstringa: 5-10%
  • Ved starten av blomstringa: 5-15%
  • Ved første grønne bær: 10-20%
  • Ved første røde bær: 20-35%

En enkel måte å måle dreneringsprosent på er å bruke gjennomsiktige bøtter. Da trenger du to gjennomsiktige bøtter som du henger under tabel-topen. Legg to drypp oppi den ene bøtta. I den andre bøtta samler du opp dreneringa fra fem bakker, altså 20 dryppunkter. Dersom det er like mye vann i begge bøttene, er det 10% drenering. Er det dobbelt så mye vann i bøtta med de to dryppene, er det 5% drenering. Er det dobbelt så mye vann i bøtta med drensvannet fra de fem bakkene, er det 20% drenering.

Kilder:

Stanislav Strbac – foredrag: Vanning og gjødsling i jordbær. Substratdyrking.