• Plantevernmidler, ikke lenger lov å bruke i bær og frukt: Envidor, Fastac, Topsin, Reglone, Ridomil Gold Granulat, Rovral, Duplosan Super og Calypso. Spotlight Plus er pr nå ikke lov å bruke. Spotlight Plus var bare godkjent på dispensasjon i 2021 – det er søkt ny dispensasjon/godkjenning, men den er ikke avklart pr 22.03.22. Det er ikke lov å lagre utgåtte midler som ikke er godkjent i andre kulturer.
 • I utfasing og sluttsalg:
  • Skadedyrmiddelet Steward: Brukt mot gnagende skadedyr i plomme, kirsebær, bringebær, bjørnebær, rips, stikkelsbær, solbær og blåbær. Salg t.o.m 19.06.2022. Lagring og bruk t.o.m 19.09.2022.
 • Middel som det er gitt dispensasjon for i 2022:
  • Soppmidlet Luna Sensation til bruk i jordbær på friland, tunnel og veksthus mot meldugg og gråskimmel. Lov å bruke 1 gang pr sesong med 3 dagers behandlingsfrist i perioden 22.04.22 – 20.08.22.
 • Plantevernmidler med ny eller fornyet ordinær godkjenning:
  • Rovmidden Amlydromalus limonicus mot trips og mellus
  • Botanigard – nyttesoppen Beauveria bassiana mot insekter
  • Mavrik/ Evure Neo ble godkjent i 2021 mot skadedyr i jordbær på friland
  • Mospilan ble godkjent i 2021 mot skadedyr i jordbær på friland i tunnel og veksthus
  • Movento ble vinteren 2022 utvidet til å kunne brukes mot midd og en del andre skadedyr til alle bær på friland, tunnel og i veksthus.
  • Talius har fått utvidet ordinær godkjenning vinteren 2022 mot meldugg i jordbær på friland og i tunnel.
  • Beloukha er i mars 2022 godjent som svimiddel med skjermet sprøyting mellom radene mot ugras i jordbær før høsting.
 • Middel som det søkes dispensasjon eller Minor Use for i 2022, men som ikke er avklart pr 22.03.2022:
 • Ugrasmidlet Spotlight mot utløpere og ugras mellom radene i jordbær.
 • Ugrasmidlet Gazai / Mizuki mot utløpere og ugras mellom radene i jordbær.
 • Soppmidlet Topas mot sykdommen bringebærrust i bringebær.
 • Skadedyrmidlene Fibro, Neem Azal og Conserve i ulike bærkulturer.
 • Off- label godkjenninger i bær og frukt – en oversikt t: V= Veksthus, T = Tunnel, F = Friland
  • Bringebær: Conserve (V), Danitron (T), Floramite (V,T,F), MaisTer( T,F), Pirimor (V), Signum (T), Teldor (V,T)
  • Bjørnebær: Conserve (V), Floramite (V,T,F), Pirimor (V), Signum (T), Teldor (V,T,F)
  • Jordbær: Boxer (F), Karate(T), Matrigon (F), Signum (T)
  • Ribes: Boxer (F), Delan i Solbær (F), Floramite (F), MaisTer (F), Matrigon (F), Movento i solbær (F), Signum i stikkelsbær (F),
  • Hageblåbær: Agil (F), Boxer (F), MaisTer (F), Signum (F)
  • Søtkirsebær: Danitron (T), Floramite (V,T,F), MaisTer (F), Pirimor (T), Signum (T), Steward (T,F), Teldor (T), Teppeki (T,F)
  • Plomme: Delan (F), Floramite (F), MaisTer (F), Teppeki (F)
  • Eple: MaisTer (F)
 • Off-label godkjenninger gjelder kun for medlemmer i Norsk Landbruksrådgiving. For å kunne bruke disse midlene lovlig i de forskjellige kulturene må du ha en tilleggsetikett som viser hvordan preparatet skal brukes. Ta kontakt med oss om du skulle trenge tilleggsetikett til noen av midlene.
 • Aliette er godkjent i jordbær og bringebær før blomstring og etter høsting. I jordbær kan Aliette brukes immunsystemmobiliserende og mot rotstokkråte og rød marg uten at det spesielt er påvist sykdommer mens i bringebær kan Aliette brukes før blomstring og etter høsting bare der det er påvist Rød Rotråte.
 • Movento er et skadedyrmiddel mot veksthusspinnmidd, jordbærmidd og kvitfly. Det kan brukes 4-7 dager før blomstring. Midlet er systemisk. Virkningen mot spinnmidd er god. Midlet er det eneste godkjente midlet som virker på jordbærmidd på våren før blomstring. Det fraktes rundt omkring i plantene og har betydelig sideeffekt mot jordbærmidd.

Tilgang på og innkjøp av plantevernmidler og bladgjødslingsmidler i 2022

Importører og forhandlere meddeler at de har sikret seg brukbart lager/ tilgang av godkjente plantevernmidler og bladgjødslingsmidler for sesongen 2022. Men om beholdningen går tom, så er det vanskelig å få tak i nye suppleringsleveranser i tide grunnet produksjonskapasitet og fraktutfordringer. Noen plantevernmidler, men særlig bladgjødslingsmidler vil kunne være utfordrende å få supplering på. Det er mineralmangel rundt i verden, så flere fabrikker av bladgjødslingsmidler kan måtte stoppe produksjonen. Prisbildet videre vet vi heller ingenting om. Per 21/3 er det moderate prisendringer på pluss 10 % fra i fjor, men det kan endre seg/øke fort. Fraktprisene har økt med 50 % bare siste uka. Vi anbefaler derfor at alle så tidlig som mulig kjøper inn både nok plantevernmidler og bladgjødslingsmidler til hele vekstsesongens forventede behov. Samtidig bør en ikke kjøpe inn altfor mye da en del midler kan bli faset ut og ikke være godkjent neste år. Om dere trenger hjelp til å vurdere behov og mengde før bestilling, så har vi laget et beregningsprogram som vi kan beregne behov/innkjøp som en betalt tilleggstjeneste.

Tilpasning ved svært høye mineralgjødselpriser

Mineralgjødselprisene har gått kraftig opp det siste året og særlig mye i mars. Nitrogengjødsel lages av gass og strøm. Prisene for gass, strøm og varefrakt har økt enormt i høst og vinter. Særlig pris på nitrogenrike gjødselslag har derfor gått kraftig opp med to- til tredobling siden i fjor. Prisøkning for fullgjødselslag med lavere nitrogeninnhold har hatt stor, men likevel mindre prisoppgang. Fullgjødselslagene 18-3-15 og 22-2-12 har økt cirka 100 % det siste året. I bær- og frukt brukes mye klorfattig gjødsel med moderate nitrogennivå. Prisen på klorfattig Fullgjødsel 12-4-18 i storsekk har økt med cirka 70 % fra 5 600 kr per tonn i februar 2021 til 9 600 kr per tonn pr 22/3- 2022. Fullgjødseltypene har normalt små fastlagte termintillegg per måned, men ved krig så kan leverandør tre ut av fastsatt terminprisordning. Dette har skjedd nå midt i mars da vi har fått et voldsomt hopp i prisene. Nitrogengjødseltypene kalksalpeter og Nitrabor har økt med ca 100 % det siste året. NitraBor i storsekk koster 22/3 ca. 7 500 kr per tonn mot 3 700 kr per tonn for ett år siden. Prisen på N-gjødsel har ikke termintillegg, men følger verdensmarkedsprisen.

Gjødselprisøkningen er stor og merkbar også for frukt og bær. Men gjødselkostnadene i frukt og bær er små i forhold til avlingsrespons, kvalitetsrespons og avlingsverdi. Økte gjødselkostnader vil utgjøre maks + 1 – 1,50 kr per kg produsert salgsvare. Redusert gjødsling vil kunne gi avlingsverditap mye større enn det en sparer. Til tross for økte gjødselpriser er våre anbefalinger derfor å fortsette å gjødsle optimalt ut fra vekstenes og jordas behov. Det hjelper vi dere med i gjødselplanene som skal lages før våren.

Det ser ut til å være brukbar tilgang på mineralgjødselslagene vi trenger i frukt og bær, men det kan bli mangel på enkelte gjødselslag. Dersom det blir tomt for vare, kan det bli vanskelig å få tilleggsleveranse i tide. Det er grunn til å tro at de høye prisene holder seg eller faktisk kan bli enda høyere. Pr nå er det ingen grunn til å tro at gjødselprisen etter 1.juli vil falle, så derfor anbefales det å sikre seg gjødsel så snart som mulig til hele vekstsesongen.