På Sørlandet prøver vi de nye sortene Flair, Sonsation og Faith. Sorten Sussette er også prøvd, men er lite aktuell. I andre miljø rundt i Norge har den nye norske sorten Saga gitt gode resultater i både fuktig og tørr sesong og er verd å prøve. Vi har plantet ut flere nye jordbærsorter hos ulike dyrkere med økologisk og konvensjonell drift på Sørlandet. Vi foretar observasjoner, registreringer og smaksprøver. I tillegg samler vi erfaringer fra dyrkere lokalt og fra andre fagmiljø.

Flair

Flair er svært tidlig med modningstid 10-14 dager før Korona. Svakt voksende sort, men med veldig lange blomsterstilker og lange bladstilker. Moderat avlingspotensiale på 1-1,5 tonn pr dekar som gjør at en må bruke store planter som må plantes rimelig tett. Passer godt for tunnel produksjon både i jord og substrat. Sorten er tolerant mot rotsykdommer og meldugg. Krever god oppfølging ved planting siden rotsystem er dårlig utviklet hos unge planter. Nødvendig oppfølging med jern og sink. Sorten er følsom for Betanal og muligens Goltix ugrassprøyting. Ekstra oppfølging med vann når karten kommer en bør bruke ca. 30-50% mer vann enn hos andre sorter. Blomster sitter over blad og derfor er sorten mer frostutsatt i blomstringsfasen. Bær har noe ujevn form er relativt faste med fin rød farge og middels god smak. Enkelt å plukke. Godt syltetøy av den. Den har god holdbarhet. Størrelse faller noe utover plukking. Hoveddelen av avlinga kommer i løpet av 2,5-3 uker, men kan plukkes lenge. (ca 4 uker). Bør vinterdekkes. Ved tidligdriving bør en fjerne duken når blomsterstengelen er ca 0,5 cm.

Flair jkh

Sonsation

I noen felt 1-2 dager senere enn Sonata, i andre felt 5-6 dager senere enn Sonata. Plantene har vekstkraft og ligner Sonata, men Sonsation er svakere mot meldugg. I økologisk felt i tunnel i 2018 ble det meldugg på blad og bær selv om det var optimalt bekjempet med Thiovit. Sonata ved siden av hadde litt meldugg på bladene, men ingenting på bærene. I vanlig god oppfølging mot meldugg med Thiovit og Topas før blomstring og soppmidler i blomstring, har det ikke vært noe melduggproblem selv i tunnel. Må som Sonata ha ekstra mikronæring og jern. Ganske like bær, avling og plukkehastighet til Sonata. Bærene er store, jevne, runde og fine og smaken er rimelig ok og smaker bedre enn Sonata hvis bærene er brukbart modne. Klarte seg fint i varmen i 2018. Den er mye mer værbestandig enn Sonata, da Sonata ble skjemt etter regnvær, så var Sonsation like fin. Aktuell på friland og ser ut til å tåle tidligdriving under duk. Aktuell i tunnel ved svært god melduggoppfølging med overvanning.

IMG 94265 jkh

Faith

Tidlig het som eller litt senere enn Florence. Brukbart opprett litt åpen vekst. Ganske vekstkraftig så den må gjødsles moderat. Normal bladgjødsling. Fantastisk i tunnel, men foreløpig usikkert om sorten tåler varierende forhold med en del regn på friland. Ser ut til å være rimelig sterk mot meldugg. Bra avling og lang plukkesesong. Rimelig faste jevne bær med fin presentasjon i korger. Kan bli litt ujevn farge og har litt svak skallkvalitet og kanskje noe kort lagringsevne? Veldig god smak, skikkelig godt norsk jordbær. Sorten har til nå vist bra overvintringsevne, men den bør vinterdekkes.

Faith jkh

Sussette

Meget sen (3 uker senere enn Florence) avlingsrik sort. Vekstkraftig og sterk mot meldugg. Store kantete bær med for dårlig bærsmak. Bærene ødelegges ved nedbør og går ikke på friland. Brukbar i tunnel, men da er Faith mye mer aktuell pga. god smak.

Susette jkh

Saga

Sorten ble prøvd såvidt på Sørlandet for en del år siden. Bærmiljøet i "syltetøydistriktene" Valldal, Mjøsområdet og Trøndelag har god erfaring med den og sorten viser også gode egenskaper til konsumdyrking. Økende interesse for sorten da den har klart seg godt i varme i 2018 og også ganske bra i fuktige forhold. Aktuell frilandssort å prøve meir også hos oss. Tidlighet som Korona/Sonata. Litt open lys plante, middels vekst. Sterk mot meldugg, middels/svak mot rotstokkråte og middels mot gråskimmel. Middels avlingsnivå av middels store bær. Rimelig faste bær, men "skuldrene" på bæret er svake. Lett å hamse. Ok smak når den er moden. Meget bra indre farge - kombinasjonssort som egner seg som spisebær og til kokt syltetøy. Bra overvintringsevne.