Antall frukttrær per dekar med ulike planteavstander.

Avstand mellom trær i raden (m)

Radavstand i meter

2,5

3

3,5

4

4,5

0,80

500

417

357

313

278

0,90

444

370

317

278

247

1,0

400

333

285

250

222

1,5

266

222

190

167

148

1,75

228

190

163

127

127

2,0

200

167

143

125

111

2,25

177

148

127

111

99

2,5

160

133

114

100

89

Behov for bier og pollentrær. Fra Gustav Redalen.

Steinfrukt

Kjernefrukt

Antall daa per bikube

2

7

Avstand til pollentrær som står i hele rader

12 m

25m

Avstand til pollentrær som står enkeltvis

8 m

12 m

Prosentandel av pollentrær ved bruk av enkeltvis pollentrær

15-20%

10-12%

Avstanden fra pollentre til hovedsort må ikke overstige 12 meter. Det vil si maksimum fire rekker sammenhengende ved blokkplanting. Blokkplanting er planting av hovedsort og pollensort i et felt der begge er handelssorter og blir planta i rekker. Dette er en rasjonell produksjonsmetode både med hensyn til høsting og stell.

Biene er trofaste mot blomstene de begynner å jobbe i og vil fly trerekkene fra bunn til topp. Derfor er innplanting av pollentrær i rekkene det mest optimale, men mindre rasjonelt om pollensorten også skal høstes. Her vil det derfor være mest rasjonelt å enten la være å høste pollensorten, eller plante prydeple som pollensort. Pollensorten bør stå på ordinær planteavstand for å sikre god pollenproduksjon.