I samme felt som er omtalt i artikkelen over som sortsforsøk med økologiske bringebær har vi etablert et gjødslingsforsøk. Dyrking av økologisk bringebær har liten tradisjon i Norge og vi har dermed liten kunnskap om riktig og mest mulig økonomisk gjødsling til denne produksjonen. Det kan brukes både tørrgjødsel som Marihøne Pluss, men også flere ulike flytende gjødsetyper som vi kan tilsette i dryppvanningslangene.

Totalt areal er to dekar, inkludert kantsoner og litt avstand mellom tunnel og friland. Det er 2 tunneler hver på 8 x 55 meter, og det er to rader per tunnel med tilsvarende radavstand og areal på friland. Før planting ble det tatt jordanalyse for pH og næring og jorda er kalket, gjødslet og klargjort optimalt før planting. Jorda er også analysert for og funnet ok med hensyn til frittlevende skadenematoder. I hele feltet ble det plantet på opphøyet drill dekka med vevd duk (mypex) og med dryppvanning.

For hvert av de to hoveddyrkingssystemene, friland og tunnel, skal det prøves ut ulike gjødslingsstrategier i sorten Glen Ample. Vi har registrert på totalt 8 forsøksruter, 4 i tunnel og 4 på friland. Vi har valgt to forskjellige gjødslingsstrategier.

  • Gjødsling 1: 70% av N tilføres som Marihøne Pluss om våren og 30% av N tilføres i dryppvanning i vekstsesongen
  • Gjødsling 2: 50% av N tilføres som Marihøne Pluss om våren og 50%av N tilføres i dryppvanning i vekstsesongen.

I tillegg er det tatt hensyn til utvasking av næringsstoffer på friland, så det er tilført noe mer gjødsel totalt på friland.

Den fordelingen er:

  • Tunnel: 7,6 kg N totalt/ daa
  • Friland: 11,0 kg N totalt / daa

Som fastgjødsel har vi brukt Marihøne Pluss (8 – 4 – 5), og som flytende gjødsel har vi brukt Biorg N (7 – 2 - 1) og Biorg K ( 3 - 0,2 – 7) fra Grønngjødsel i Rakkestad.

Marihøne Pluss ble tilført 26.mars, Biorg N i perioden 10.mai – 19.juni og Biorg K i perioden 20.juni – 31.juli.

Resultat 2021 året etter planting - forsøk med to ulike gjødslingsstrategier i økologisk bringebær i tunnel og på friland i sorten Glen Ample.

Gjødslings-strategi

Salgsavling kg/daa

Råtne kg/daa

Frasorterte kg/daa

% Salgsvare

Bær-størr-else g/bær

*Omsetning kr/daa

Kr/kg gjennom-snitt

Tidlighet Dato 50% avling

Tunnel

Gj.1

Gj.2

736

720

2

7

49

66

94

91

5,1

5,2

116 729

114 856

159

160

19.juli

18.juli

Friland

Gj.1

Gj.2

734

844

33

30

87

72

86

90

4,8

4,9

112 394

132 299

153

157

21.juli

20.juli

*Omsetning: Årsavling x forventet pris pr kg uten distrikts-og kvalitetstilskudd.

Feltet ble høstet i perioden 6.juli til 9.august med totalt 15 høstedager. Det er en liten tendens til noe større bær i tunnel med gjødselstrategi nr 2., mens det var flest kg bær per daa på friland med gjødsling 2.

Det var mest frasortert og råtne på friland, og dermed størst andel salgsvare med 94 prosent i tunnel med gjødsling 1.

Dette er helt starten på gjødslingsutprøving i økologisk bringebær, og vi trenger mer kunnskap for å kunne konkludere med hva som er den beste strategier. Videre har vi sesongene 2022-2024 ,tre fulle bærår, der vi skal gjennomføre de sammen utprøvingene, og dermed få mer kunnskap om gjødsling.

Forsøksdata

Feltvert

Opplegg

Sort

Høsteperiode 2021

Kjell Magne

Larsen

I jord i tunnel og på friland

Glen Ample

6.juli til 9.august

Naeringstilforsel i okobringebaerfelt 28 05 2021 ibs
Oppstart av flytende gjødsel i forsøkene med økologisk bringebær 10.mai 2021