Det kommer stadig nye remonterende jordbærsorter. Remonterende sorter har lang av-lingssesong siden de også danner blomsterknopper ved lang dag og knoppene danner blomster og bær samme året. Remonterende sorter passer meget godt i substrat på tab-letop - stativ i tunnel. De kan ikke være på friland siden det blir for mye værskade på høstavlinga. De har stort avlingspotensiale på minst ca. 1 kg pr plante pr sesong. Mange sorter har for dårlig smak eller er svake for meldugg. Av de prøvde sortene i 2021 er Delizzimo frøformert, det vil si at frø sås i februar og plantene plantes ut i substratet i april. De andre sortene Favori, Murano og Estavana var stiklingsformerte importplanter. Favori er nå hovedsorten i tabletopdyrking i substrat i tunnel i Norge både grunnet bra avlingsnivå, at den er rimelig sterk mot meldugg og har fine bær med akseptabel om enn ikke god smak.

Alle sorter og behandlinger ble dyrket i substrat i tabletop i tunnel med 4 340 planter pr dekar. Favori, Murano og Estavana var trayplanter plantet 8/4. Delizzimo var sådd i begynnelsen av februar i kaldt veksthus og ble satt ut i tunnelene 8/5. Gjødsling og vanning var sterk og best tilpasset sorten Delizzimo som også var i resten av tunne-lene. For Favori ble det for mye gjødsel/vann og den sorten reagerte med redusert vekst og avling på slutten. Høsteperioden var 7/6 – 1/10 i Favori og 7/6 - 18/10 for de andre sortene. Det var fulle høsteregistreringer bare 1 gang pr uke hver mandag mens høstingene onsdag og fredag ble gjort av verten. Forsøkshøstingene tilsvarer 43% av årsavlinga. Undervegs ble det også tatt smakstester.


  • Murano hadde god salgsavling, relativt stor andel små frasorterte friske bær. Skin-nende fine bær, men med tydelig dårligere smak enn de andre sortene. Stor kraftig vital plante, men med mye skjemte blad og råte på slutten. Sorten er kjent for å være noe svak mot meldugg, men hadde lite og ingen meldugg i denne prøvingen.
  • Favori er en sort som normalt gir store salgsavlinger, men ikke i denne prøvingen. Gav fine resultater med middels bær frem til midten av september, men fra da av var plantene lite vitale, små og med lav avling. Der var det moderat salgsavling og stor andel små frasorterte friske bær. Skinnende fine bær med ganske bra smak.
  • Estavana hadde god salgsavling og lav andel små frasorterte friske bær. Jevn avling av ganske store bær. Smaken var middels det vil si mellom Murano og Favori. Frisk og fin plante med lite skjemte blad helt til siste høsting.
  • Delizzimo hadde god salgsavling og lav andel små frasorterte friske bær. Bærene var ganske store, ikke fullt så skinnende som Favori/Murano, men velsmakende. Fin frisk bestand og bra avling helt til midt i oktober.

Resultater fra forsøk med ulik behandling av 4 ulike remonterende jordbærsorter i substrat i plasttunnel i NLR Agder 2021

Smak 1 – 9 *: Gradert 1 – 9 der 9 er best.

Sort

Salgsvare

> 28 mm

Gram/

plante

% Salgs-vare > 28 mm

% Små friske < 28 mm

% frasort + råtne

Bær- størr. g/bær

Smak

1 – 9 *

Murano

571

70

23

7

17,0

6,0

Favori

355

71

28

1

15,6

7,0

Estavana

453

88

8

4

18,1

6,5

Delizzimo

467

85

12

3

17,5

7,2

Jordbaer Favori Delizzimo Malling
Bær 5/8. Fra venstre mot høyre: Favori, Delizzimo, Malling

Forsøksdata:

Feltvert: Hesnes Gartneri i Grimstad på tabletop i substrat i 7,5 meter brede plasttunneler, 5 rader pr tunnel med 6,5 plan-ter pr meter rad som gir 4 340 planter pr dekar.