I mange morellfelt er det gjennomgående problemer med bakteriekreft på plantene som reduserer vekst og avling. På grunn av bakteriekreft i morellproduksjonen er det vanskelig å få god vekst i plantene, og gode og stabile avlinger hvert år. Dette er et problem i hele Norge. Forskningsprosjektet «Bedre trehelse» finansiert av forskningsrådet er et prosjekt som det jobbes med i hele landet, også i Agder.

Vekstsesongen 2020 og 2021 har vi hatt flere utprøvinger i flere morellfelt hos flere dyrkere. I 2020 hadde vi sprøyteforsøk i Lyngdal hos Asbjørn Akersmyr der vi behandlet med Nordox og Thiovit gjennom vårsesongen i blomstring med ulike mengder. I tillegg hadde vi forsøk og registreringer av utvikling av bakteriekreft ved beskjæring av trærne før og etter at vi hadde tatt på plasten på tunnelene. Etter gjennomført arbeid og analyse av bakterieprøver fra bladverket kunne det ikke trekkes noen konkret konklusjon. Det var samme usikkerhet i de andre forsøkene i Norge.

I 2021 har vi sprøytet med Serenade som er et økologisk godkjent preparat mot sopp. Det er brukt samme dose, 800 ml/ daa, i alle behandlingene. Vi har hatt 3 gjentak med 4 behandlinger og to sprøytetidspunkt.

Hver forsøksrute var 6 meter med 4 trær, vi registrerte på de to midterste trærne. Vi skulle sprøyte ved to tidspunkt, tett klynge og full blomst. I feltet vårt ble det henholdsvis 26.april og 14.mai.

De fire leddene var;

  1. Serenade på tett klynge pluss ved full blomst
  2. Serenade på tett klynge og usprøyta på full blomst
  3. Usprøyta tett klynge og Serenade på full blomst
  4. Usprøyta kontroll på begge utviklings tidspunkt

Det har blitt registrert i feltet både før og etter høsting. Det er registrert synlig bakteriekreft på trærne, visne greinpartier og døde blomster knopper. Det er telt opp bakteriebladflekker per rute og fruktfall under trea per rute.

I hver behandling antok vi grovt avlingsnivå rett før høsting, og igjen registrerte vi bakteriebladflekker og fruktfall.

Etter høsting gjentok vi registreringer som ved forsøksstart.

Morellblomst i tunnel
Sprøyteforsøk i Lyngdal hos Asbjørn Akersmyr.