Forsøket ble utført med tre sorter og tre forskjellige gjødslingsstrategier og med 3 gjentak. Gjødslingsstrategi 1 var standard hageblåbærgjødsling med 35 g nitrogen tilført per plante per år uten bladgjødsling i sesongen. Gjødslingsstrategi 2 var standard hageblåbærgjødsling, der det i tillegg ble bladgjødslet i sesongen. Gjødslingsstrategi 3 var standard hageblåbærgjødsling med bladgjødsling i sesongen og tilførsel av 2 Osmocote tabletter per plante + 265 g Marihøne gjødsel per plante. Osmocotes innhold av N-P-K er: 14-3,5-9,1. Dette er en langtidsvirkende gjødsel i tablettform og som avgir næring over lang tid avhengig av temperatur og fuktighet.

Bladgjødslingene ble gjennomført etter uttak av bladprøver som viser næringsnivå hos plantene. I 2017 har sorten Toro gitt høyest salgsavling med over 1000 kg per dekar. Toro reagerte ikke positivt på bladgjødsling elle organisk gjødsel. Sortene Bluecrop og Spartan gav generelt lavere avling enn Toro, men begge sortene gav avlingsøkning både ved bladgjødsling og tilførsel av Osmocote og organisk gjødsel. Bluecrop gav 360 kg per daa med gjødslingstilførsel uten bladgjødsling, 464 kg per daa ved bladgjødsling og 574 kg per daa der vi i tillegg til bladgjødsling også tilførte Osmocote og organisk gjødsel. Spartan gav 567 kg per daa med gjødslingstilførsel uten bladgjødsling, 789 kg per daa ved bladgjødsling i tillegg og 1192 kg per daa der vi også tilfører Osmocote og organisk gjødsel. De ulike gjødslingsmetoder gav ikke utslag i endret bærstørrelse. Toro hadde størst bær, Spartan litt mindre og Bluecrop svært små bær med henholdsvis 2,1 g per bær mot 2,0 g og 1,0 g.

De ulike gjødslingsstrategier påvirket ikke tidligheten. Det er veldig høy andel salgsvare i forsøket med 99 % salgsvare. Etter ett års prøvinger gir ikke resultatene gode nok svar for å kunne anbefale en god og sikker bladgjødslings strategi i hageblåbær som generelt sikrer optimal næringstilførsel og friskere planter med høyere avling i felt. Responsen på bladgjødsling er veldig forskjellig mellom sortene. Blue Crop og Spartan har store lønnsomme utslag av bladgjødsling. Toro er en sort med tykke glatte læraktige blader som det virker som ikke tar opp og responderer på bladgjødsling/organisk gjødsel på samme måte som de andre sortene.

Resultat 2017 - forsøk med tre gjødslingsmetoder i tre ulike blåbærsorter.

Gjødslings-metode

Sorter

Salgs- avling g/busk

Salgs avling kg/daa

% av totalavling

Bær- størrelse g/bær

Salgsavling

Frasort

Råte

Uten

Bladgj.

Bladgj.+ Marihøne + Osmocote

Bluecrop

1295

1671

2068

360

464

574

99

99

99

1

1

1

0

0

0

1,0

0,9

1,0

Uten

Bladgj.

Bladgj,+ Marih+Osmo.

Toro

5045

2787

3640

1401

774

1011

99

99

99

1

1

1

0

0

0

2,0

2,2

2,0

Uten

Bladgj.

Bladgj.+ Marih+ Osmo.

Spartan

2040

2839

4290

567

789

1192

99

99

99

1

1

1

0

0

0

1,7

2,0

2,1

Uten

Gj.snitt

2 793

776

99

1

0

1,6

Bladgj.

Bladgj. + Marih+Osmo.

Gj.snitt

Gj.snitt

2 433

3 333

676

926

99

99

1

1

0

0

1,7

1,7

Gj.snitt

Bluecrop

1 678

466

99

1

0

1,0

Gj.snitt

Gj.snitt

Toro

Spartan

3 824

3 056

1 062

849

99

99

1

1

0

0

2,1

2,0

.

Forsøksdata

Feltvert

Jordart

Sorter/system

Plantesystem

Høsteperiode 2017

NIBIO Landvik, Grimstad

Sandjord

Bluecrop, Toro, Spartan 1: Uten bladgjødsling

2: Med bladgjødsling

3: Bladgj. + Marihøne + Osmocote

På mypex 3,0 x 1,20 meter

20.07 - 11.09.

FORSØKSDATA

Feltvert

NIBIO Landvik, Grimstad

Jordart

Sandjord

Sorter/system

Bluecrop, Toro, Spartan

1: Uten bladgjødsling

2: Med bladgjødsling

3: Bladgj. + Marihøne + Osmocote

Plantesystem

På mypex 3,0 x 1,20 meter

Høsteperiode 2017

20.07 - 11.09


FORSØKSDATA