Resistens og bekjempelse av veksthusspinnmidd

Undersøkelser i OptiBærprosjektet viser at veksthusspinnmidden er i ferd med å bygge opp resistens mot flere av middmidlene som brukes i bær. Det er registrert nedsatt følsomhet hos spinnmidd både mot Envidor i jordbær og mot Envidor og Danitron i bringebær. Foreløpig er det lite generelt problem med resistens mot Floramite og Vertimec, men det er tendens til at enkelte lokaliteter/felt kan ha nedsatt følsomhet også mot de midlene. Det er svært viktig at vi legger opp en totalstrategi som mest mulig hindrer resistensoppbygging videre. Det betyr at

vi bare sprøyter når det er nødvendig, at vi bruker midlene maks en gang per år og at vi hver gang sikrer at vi sprøyter med optimal sprøyteteknikk. I jordbær betyr det at vi bør bruke Envidor rett før blomstring, Floramite bare ved store behov i blomstring, sette ut rovmidd i blomstringa og at en ved behov for sprøyting mot midd etter høsting bruker Vertimec en gang pluss en gang med Milbeknock. Ved middsprøyting i jordbær må vi bruke normal anbefalt væskekonsentrasjon, med Gul – Lilla dyse på 8 bar trykk med kjørefart max 4 km/time. I bringebær bør en på friland sprøyte med godt innstilt tåkesprøyte der en bruker Danitron før blomstring, Floramite hvis behov i blomstring og Envidor etter høsting. I tunnel bør en ta tidlig sprøyting med Envidor, Danitron rett før blomstring, sette ut rovmidd i blomstring og ha Floramite i bakhånd sist i blomstring hvis spinnmidden ikke er under god kontroll.

Tips for god jordbærplanting

Bestill planter i god tid så du får tilgang på de rette kvaliteter/plantestørrelser og sorter. Nye sorter bør prøves i mindre skala i flere år før vi planter mye. Feltet må være klart når du får jordbærplantene – utsatt planting gir mye åndingstap og derved stort tap av avlingspotensiale. Jordbær er ikke i vinterhvile, men setter åndingsfunksjonene settes ned ved lave temperaturer. Nedgangen i kvalitet er liten når de ligger på minus 1-1,5 grader. Dersom det er sein vår og en vet at produksjonsklare planter ikke kan plantes ut enda, så er det bedre at de ligger på lager hos leverandørene enn at de kommer til gården og mellomlagres der. Store planter har stort åndings- og kvalitetstap og dersom dere skal plante flere plantestørrelser, så må dere prioritere rask utplanting av de største plantene først/raskest. En må aldri kutte av eller snurre rotsystemet ved planting, men blader over bakken kan fjernes. Plantene skal settes i dybde slik at midten av krona er i jordoverflaten – plantes det så dypt at «hjertebladet» (minste blad under utvikling) kommer under jorda, så vil planten stagnere og ikke gro. Gi alle planter Aliettebehandling når noen grønne blad er utviklet. Etter planting må plantene overvannes ofte med småspredere (6-10 ganger/dag) de første ukene etter planting. Vanningsoppfølging er viktigere jo større planter du bruker, jo senere utover våren det plantes og jo varmere og tørrere været er.

Bedre avling med frostvanning til morell

Fra tidligere forsøk over flere år vet vi at plasttunneler beskytter mot frost. Generelt kan en regne med en økning i temperaturen på 0,5⁰C med plasttunnel sammenlignet med friland, men det er registrert opp mot 1⁰C forskjell. Dette varierer imidlertid fra felt til felt, og fra natt til natt. Tidligere har vi hatt et lite forsøk med frostvanning på plast. Det ble en vellykket utprøving og videreført som et storskalaforsøk hos to produsenter.

Vi utførte forsøket ved at det ble montert rør med dyser som ble satt opp mellom tunnelbuene. Vi hadde to forskjellige dyser, små dyser som dekket 8x9 meter og store dyser som dekket 16x12 meter. Begge dysene ga 2-3 mm vann per time. Vanningen ble satt på når temperaturen falt under 1⁰C. Frostvanning ble sammenlignet med vanlig plasttunnel uten vanning og friland. Frostvanningsforsøk har gitt meget bra resultater i begge de to årene det ble prøvd. Vanning på toppen av plasten gav en økning i temperatur på 1,5-3,50 C i forhold til friland, og en økning på 0,5-20 C i forhold til vanlig plasttunnel. Det var ingen forskjell på bruk av små og store dyser. Når anlegget først er montert, er det svært enkelt og raskt i bruk; det er bare å skru på krana om kvelden før temperaturen dropper under 1⁰C. Om morgenen er det viktig å vanne helt til all isen er smelta på plasten, før en skrur av sprederne. Dette er en rask og enkel måte å unngå frostskader på i morell feltet under blomstring.

Tiltak mot bakteriekreft i morell

I mange morellfelt er det gjennomgående problemer med bakteriekreft på plantene som reduserer tilvekst og avling. På grunn av bakteriekreft i morellproduksjonen er det vanskelig å få god og optimal vekst i plantene, og gode og stabile avlinger hvert år. Våren 2017 startet vi opp et forsøk med to gjentak og fire forskjellige kobbersprøyte strategier i sortene Techlovan og Lapins. Det er kombinasjoner av behandling fra tidlig vår, inn mot blomstring og etter høsting ved 10, 50 og 80 % bladfall i feltet. Alle behandlingene har blitt gjennomført med tåkesprøyte på traktor. Registreringer etter ett års prøvinger gir oss gode signaler om at behandling med kobber i form av Nordox øker den generelle trehelsen i feltene og gir noe bedre avlinger.

På bakgrunn av utprøvingen vil vi anbefaler kobber behandling med Nordox i morellfeltene i Agder. For å få en sikrere sprøytestrategi vil vi gjennomføre forsøk med kobberbehandling også i 2018. Resultatene fra forsøket er omtalt i sin helhet i forsøksmeldinga for NLR Agder 2017.

ENDRINGER FOR PLANTEVERNMIDLER

Dyrkingsveiledninger baer
Dyrkingsveiledninghefter for jordbær og bringebær er å få kjøpt for kr 250,-.