Her kan du sjå tidlegare rådgjevingsmeldingar for dyrking av økologisk solbær, rips og stikkelsbær.

Ta kontakt med Synneve Øien Frøyen i NLR Vest for å få tilsendt rådgjevingsmeldinga annakvar veke - eit gratis tilbod som er ope for alle!

Fagansvarleg for økologisk ribes er Jørn Haslestad, NLR Innlandet.

2024