Forebyggende tiltak

Det viktigste tiltaket mot soppsjukdommer er generell god jord- og plantehelse. Friske planter i god jord er mer motstandsdyktige mot infeksjon. God drenering, riktig gjødsling og riktig pH er viktig. I tillegg vil et romslig vekstskifte være med på å dempe smittepresset i jorda. Det er også en fordel å kjenne jorda si. Vet du av erfaring at det pleier å bli en del lagersopp i en åker, kan det uansett være lurt å behandle eller å unngå å dyrke for langtidslagring i den aktuelle åkeren. Det er viktig at det ikke blir for klamt i kulturen. Fiberduk kan utover i sesongen gi høy temperatur og høy relativ luftfuktighet i kulturen. Når det er trygt å ta av fiberduken med tanke på kålflua, er det lurt å ta av duken med én gang sånn at plantene kan tørke opp. God ugraskontroll gir en luftigere kultur som tørker bedre opp.

De kjemiske midlene vi har mot soppsjukdommer i kålrot, nepe og gulrot er enten kontaktvirkende eller systemiske oppover i planta. Det vil si at vi sannsynligvis ikke kan hindre smitte fra jord. Men vi kan beskytte bladverket fram mot høsting og dermed redusere smittepresset i åkeren og kontaktsmitte ved opptak.

Husk å lese etiketten før bruk!

Aktuelle midler

Amistar og Signum er aktuelle midler i både nepe, kålrot og gulrot. Begge disse hører til den kjemiske gruppen strobiluriner. Ensidig bruk av strobiluriner gir risiko for resistens hos soppene. Derfor er det lurt å variere med et annet middel, særlig hvis du skal behandle mer enn én gang.

I nepe er det kun aktuelt å behandle med kjemiske midler dersom det er veldig fuktig og varmt fram mot høsting eller nepa skal lagres til over jul. Her er det Amistar og Signum som er aktuelle midler. Disse kan brukes til sammen to ganger, altså enten to ganger Amistar ELLER to ganger Signum ELLER én gang Signum og én gang Amistar. Amistar har 30 dagers behandlingsfrist, mens Signum har 14 dagers behandlingsfrist. Thiovit Jet kan brukes forebyggende mot mjøldogg og har 4 dagers behandlingsfrist.

I kålrot er Luna Privilege tillatt, i tillegg til Amistar og Signum. Luna Privilege har en minor use godkjenning, og kan brukes én gang i sesongen. Den har 14 dagers behandlingsfrist. Thiovit Jet kan brukes forebyggende mot mjøldogg og har 4 dagers behandlingsfrist. Topas 100 EC har en off-label-godkjenning. Ta kontakt med grøntrådgiveren din for tilleggsetikett.

I gulrot er Amistar og Signum godkjent til sammen to ganger, altså enten to ganger Amistar ELLER to ganger Signum ELLER én gang Signum og én gang Amistar. Amistar har behandlingsfrist på 10 dager i gulrot, mens Signum har 14 dager i gulrot. Serenade ASO kan brukes forebyggende mot gulrotbladflekk og mjøldogg fra rotutviklinga begynner. Det er først og fremst et plantestyrkende middel, og er også tillat i økologisk. Serenade kan brukes maksimalt seks ganger, og har ikke behandlingsfrist, men er ofte ikke tilstrekkelig alene. Switch 62,5 WG er tillatt to ganger mot storknolla råtesopp, gråskimmel, foma, svartskurv og bladflekker. Man kan bruke Switch fra rota er 0,5 cm, og den har håndteringsfrist på 24t og behandlingsfrist på 7 dager. Luna Privilege kan brukes én gang mot storknolla råtesopp, gråskimmel og bladflekker, og har en behandlingsfrist på 14 dager.

Ved spørsmål kan du kontakte grøntrådgiveren din.

Husk å lese etiketten før bruk! Der finner du også gode sprøyteråd når det gjelder tidspunkt for sprøyting, optimal temperatur, mv for å lykkes med tiltaket.