Er lageret klart?

Lageret og kasser skal vaskes før grønnsakene kommer inn på lager. Et rent lager reduserer risikoen for lagersykdommer og gir et bedre inneklima på lageret. Vask med såpe og vann er det viktigste tiltaket. Etter vask er det viktig at lageret og kassene får tørke helt. I tillegg til vask, kan man desinfisere lageret med våtdesinfeksjon eller røykdesinfeksjon. For at desinfeksjonen skal virke ordentlig er det viktig at lageret og kassene er rene, sånn at ikke bakterier og sopp kan gjemme seg i jordrester.

Er høstemaskinen klar?

Høstemaskinen skal gjennomgås i løpet av sommeren for å sjekke at alt er i orden. Når du så går i gang med høstinga, er det en god investering å fininnstille maskinen og å bruke alle maskininnstillingene. Slik kan man få et bedre høsteresultat, både når det kommer til selve høstingen og når det kommer til mekaniske skader på grønnsakene. Dersom du har en noe nyere maskin og er plaget med de samme utfordringene over flere sesonger, kan du kontakte forhandleren eller produsenten for å få hjelp til riktig innstilling av maskinen. En skånsom høsting er en forutsetning for å kunne lagre grønnsakene i en lengre periode.

Er det gode høsteforhold?

Høstinga bør, så langt det lar seg gjøre, foregå under fine kjøreforhold. Kålrot og gulrot tåler litt frost, men frost gjør at riset tåler mindre. Dårlig ris gjør det vanskeligere å høste med en toppløfter. På skarp sandjord kan tørre forhold gi mekaniske skader på gulrota ved at sanda skraper i den når den trekkes opp. Da kan en lett vanning like før høsting hjelpe.

Sårheling

Dersom du sliter med lagersjukdommer eller vet at åkeren er utsatt for det, kan sårheling være et godt tiltak for å redusere sjukdomsutviklinga. I forsøk har vi sett at sårheling ved 10 grader i 14 dager kan redusere utviklingen av lagersjukdommer noe. Sårheling kan gi et større vekttap fordi gulrota eller kålrota ånder mer, så her må du gjøre ei avveiing av hva som er den største utfordringa hos deg. Diskuter gjerne med din grønnsaksrådgiver dersom du er usikker på hva du bør gjøre.

Å holde oversikt

Skifteplan mobil er et godt verktøy for å holde oversikt over hva du høstet når. Der kan du også notere dersom du oppdager noe spesielt.

Hygiene under innhøstinga

Arbeidsmannskapet skal ha tilgang til håndvask og toalett under arbeidet. Man skal ikke røyke, snuse eller spise mens man høster. Matpauser skal foregå på egnede steder utenfor feltet. Gå gjennom hygienerutinene med høstemannskapet før dere setter i gang. Bama, Gartnerhallen og Nordgrønt har laget plakater og video på flere språk om høstehygiene: Hygieneplakater til sesongarbeidere | Gartnerhallen

Har du en god plan?

Det er mye å passe på både før, under og etter opptak. Når man jobber lange dager og med stort utstyr, kan det fort skje uhell eller ulykker. Med god planlegging og god kommunikasjon med høstemannskapet, kan man redusere risikoen for at noe går galt.

Litteratur

Uffe Jensen viser hvordan toppløfteren bør løfte nepa. Foto: Sunniva Løwø
Uffe Jensen fra Grimme viser hvordan toppløfteren bør løfte nepa for best mulig høsteresultat. Foto: Sunniva Løwø