Kålflua er en utfordring for kåldyrking i hele Nord-Norge. Derfor har vi i NLR noen faste observasjonsfelt hvor vi overvåker sverming og egglegging gjennom sesongen. Men på grunn av de store avstandene i landsdelen vår har vi ikke mulighet til å følge opp kålfluefeller over alt. Hvis du ønsker å overvåke kålflua i din egen åker, så kan du lage din egen kålfluefelle.

Du trenger:

  • 10-15 kålplanter – for eksempel kinakål, kålrot, brokkoli
  • Skje
  • Kopp/boks – en liten matboks fungerer bra
  • Vann

Plant ut kålplantene i kanten av åkeren din. Plantene trenger noen dager for å etablere seg, så det kan være lurt å dekke de med fiberduk i en ukes tid til de har fått etablert seg. Når plantene har etablert seg, tar du av duken.

Fellene bør sjekkes en til to ganger i uka. Kålflua legger eggene sine i jorda ved rothalsen. Bruk ei skje til å samle jorda som er rundt rothalsen. Putt jorda i en boks/kopp med vann og rør lett rundt. Jorda synker til bunns, mens eggene flyter opp. Da er det lett å telle eggene. Husk å legge ny jord rundt rothalsen. Hvis du har ei jord med mye organisk materiale og partikler som flyter opp i vannet sånn at det blir vanskelig å telle, kan du legge sand rundt rothalsen til plantene. Da må du bytte ut sanda for hver gang du teller.

Eggene til kålflua er hvite, avlange og rundt 1 mm lange. Hvis det er veldig mange egg, trenger du ikke å telle alle. Da er det godt nok å vite at det er veldig mange egg. I Nord-Norge er det ikke uvanlig at vi har opp i flere hundre egg per plante når kålflua er mest aktiv.

Kålflua er mest aktiv fra sankthans og fram mot siste halvdel av juli. Deretter går aktiviteten ned. Da vil du finne betydelig færre egg. Når det kommer ned i 10-20 egg per plante, begynner det å bli trygt å ta av fiberduken/insektsnettet fra åkeren. Man kan finne egg helt fram til snøen kommer, men fra månedsskiftet juli-august er aktiviteten vanligvis så liten at den ikke gjør skade av betydning.

Foto: Ulrike Naumann, Tromspotet
Slik ser en kålfluefelle med ekstra sand ut. Kålflua legger egg i jorda som er rundt rothalsen til kålplantene. Det er denne sanda du skal undersøke. Foto: Ulrike Naumann, Tromspotet
Kålflueegg i kopp. Foto: Ulrike Naumann, Tromspotet
Kålflueeggene er hvite, avlange og rundt 1 mm lange. Eggene flyter i vann, og da er det lett å telle de. Foto: Ulrike Naumann, Tromspotet
UN Egglegging kalmoll 2019 i kalfluefeller 2
Kålmøllegg i kålrot. Eggene legges gjerne på baksiden av bladet. Foto: Ulrike Naumann, Tromspotet

Vil du har skreddersydd faglig oppfølging?