Ugras

Når du skal bekjempe ugraset med plantevernmidler, er det viktig at du kjenner ugrasfloraen i din åker, og at du velger midler som fungerer mot det ugraset du har. Ikke drøy lengre enn nødvendig. Middeldosene er små, og smått ugras er enklere å bekjempe enn stort ugras.

Jordherbicider er ugrasmidler man sprøyter på jorda og som har en spirehemmende effekt. Jordherbicider virker best dersom de sprøytes like før ugraset spirer. Bladherbicider er ugrasmidler man sprøyter på ugras som har spirt. Fenix, Sencor, Boxer og Centium er midler som både har bladvirkning og jordvirkning. Midlene virker best når ugraset er på frøbladstadiet, så det er lurt å behandle før ugraset er kommet for langt.

Når du skal sprøyte med jordherbicid, er det viktig at det er fuktig i jorda. Er det tørt ved sprøyting og i dagene etterpå, får jordherbicidene dårlig effekt. Effekten av jordherbicider påvirkes også av jordtypen. På lett sandjord kan man ofte gå litt ned i dose, mens jord med høyt moldinnhold ofte krever en litt høyere dose.

Fenix har både blad- og jordvirkning og virker mot frøugras. Den er godkjent med maksimalt tre behandlinger per år. Vær obs på krav om økt avstand til vann og håndteringsfrist på 24 timer. Fenix har dårlig effekt mot då, så hvis du er plaget med då i åkeren, bør du bruke et annet middel sammen med Fenix. Fenix kan brukes etter at gulrota har spirt.

Sencor WG er fortsatt tillatt å bruke, men er gått ut av produksjon. Flytende Sencor SC 600 er godkjent på dispensasjon fram til 13. juli i år. Du kan bruke samme dose med flytende Sencor som du ville brukt med Sencor WG. Flytende Sencor kan tette dyser/filtre i sprøyta, så det anbefales å bruke grove filtre med minimum 50 mesh. Sencor har god effekt mot blant annet balderbrå, då, tunrapp, vassarve og meldestokk. Vær obs på krav om økt avstand til vann og en hånteringsfrist på 24 timer. Kan brukes før og etter at gulrota har spirt.

Centium 36 CS er et jordherbicid som også har noe bladvirkning. Med ordinær godkjenning kan det kun brukes før gulrota har spirt, og da seinest når frøkapselen brytes. Centium har off-label-godkjenning etter at gulrota har spirt. Vær obs på at Centium kan gi gulrotspiren hvite blader, men den vokser det forholdsvis fort av seg hvis temperaturen er god.

Boxer har off-label-godkjenning i gulrot. Kontakt NLR for tilleggsetikett og egenerklæring. Den kan brukes fram til gulrota har fått to varige blad.

Goltix er et jordherbicid som er tillatt én gang i sesongen. Goltix skal ha god effekt mot ettfrøblada og tofrøblada ettårige ugrasarter, og har også bladvirkning mot ugras som akkurat er spirt. Vi har lite erfaring med bruk av Goltix. Goltix kan brukes før gulrota har spirt.

Legacy 500 SC/DFF 500 SC er godkjent én gang i sesongen mot frøugras. Den skal ha god effekt mot søtvier. Vær obs på krav til økt avstand mot vann og buffersone ved bruk av Legacy/DFF. Legacy/DFF kan brukes før gulrota har spirt.

Lentagran WP er et kontaktvirkende bladherbicid som kan brukes etter at gulrota har spirt. Her har vi begrenset erfaring, men det er fare for sviskade ved bruk. Derfor bør du diskutere det med rådgiveren din hvis du tenker å bruke Lentagran.

Sliter du med kveke eller andre grasugras i åkeren, er alternativene Focus Ultra, Agil/Zetrola eller Select+Renol. For å få god effekt mot kveka, er det viktig å sprøyte når kveka har fått 3-5 fullt utvokste blader og er i god vekst. Alle disse midlene har maksimalt to behandlinger per år.

Gulrotflue

Gulrotflua finnes i hele Nord-Norge, men det kan være store lokale forskjeller i om blir et problem i åkeren din eller ikke. Gulrotflua overvintrer som puppe i jorda der det var gulrot i fjor. De viktigste tiltakene mot gulrotflue er fremdeles vekstskifte og instektsnett eller fiberduk. Gulrotflua klekker fra midten av juni i Nord-Norge, så da bør duken/nettet ligge på. Bruk gule limfeller til å overvåke svermetiden til gulrotflua. Disse fås kjøpt hos LOG eller Norgro. Gulrotflua er 4-5 mm lang, har gule bein og antenner, og en svart, smal kropp. Grøntrådgiveren din kan være behjelpelig med å identifisere gulrotflua.

Tillatte midler mot gulrotflue er Karate 5 CS (tillatt 2 ganger) og Decis Mega EW 50 (tillatt 3 ganger). Begge disse midlene tilhører den kjemiske gruppen pyretroider. På grunn av fare for resistens mot pyretroider, er det kun lov å sprøyte med pyretroider 3 ganger i løpet av en sesong. Begge midlene har biemerke og krav om økt avstand til vann.

Sopp

Skal du langtidslagre gulrota, kan det være behov for å behandle mot lagersopper. Her er det Signum, Switch 62,5 WG og Luna Privilege som er aktuelle midler. Amistar er godkjent mot mjøldogg og gulrotbladflekk. Signum er godkjent to ganger. Men Signum og Amistar tilhører samme kjemiske gruppe, og det er kun tillatt å behandle med disse, to ganger til sammen. Det vil si at dersom du behandler en gang med Amistar, så kan du bare behandle en gang med Signum. Amistar har behandlingsfrist 10 på dager, mens Signum har behandlingsfrist på 14 dager i gulrot.

For å forebygge mot resistensutvikling, er det behov for å veksle mellom midler. Switch eller Luna Privilege kan brukes fra gulrota har nådd en diameter på 0,5cm. Luna Privilege er godkjent 1 gang ved begynnende angrep og har behandlingsfrist på 14 dager, mens Switch er godkjent to ganger og har behandlingsfrist på 7 dager.

Husk alltid å lese etiketten nøye.