Disse var Jerada, Nagasaki, Napoli, Nominator, nummersorten NUN13123 og Romance. Romance og Napoli er de vanligste sortene som dyrkes i Nord-Norge, og var med som målesorter. Etter høsting ble sortene lagt på lager, hvor de skal ligge til seinvinteren for å sammenligne hvor godt de lagrer.

20231005 Gulrot hosting Donna 11
Gulrotfelt Dønna 2023 - Høsting og såing
20230510 Feltanlegg gulrot Donna 51
Gulrotfelt Dønna 2023 - Høsting og såing

Forsøket ble sådd for hånd 10. mai, og tynnet i starten av juli. Høstedato var 5. oktober. Gulrøttene sto litt tett, men på grunn av god jord og en god vekstsesong, oppnådde de salgbar størrelse innen høsting. Jordtypen er godt omdannet torvjord. Forsøket ble grunngjødslet med 12-4-18 og overgjødslet med nitrabor.

Nominator hadde den høyeste totalavlinga og den høyeste salgbare avlinga, mens Romance hadde lavest totalavling. Nagasaki kom likevel dårligere ut i salgbar avling enn Romance på grunn av høy utsortering. Utsorteringsårsakene var bormangel, misform, forgrening, grønn topp og spenningssprekk.

Resultat

Jerada oppnådde en avling midt på treet. Med en gjennomsnittslengde på 18,2 cm var dette de lengste røttene i forsøket. Gjennomsnittsvekt per rot var 43 g. Jerada hadde en utsorteringsprosent på 9,2 %. Den viktigste utsorteringsgrunnen var vrengte røtter, som kan være et symptom på bormangel.

2023 Jerada Donna 111

Nagasaki hadde den laveste salgbare avlingen. Gjennomsnittslengden var 16,8 cm og gjennomsnittsvekta per rot var 39 g. Nagasaki hadde den høyeste utsorteringsprosenten med 15,8 %. Den viktigste utsorteringsgrunnen var bormangel. Røttene var jamt over litt dårlig fylt, og kunne kanskje hatt godt av å få stå litt lengre i åkeren. Nagasaki hadde dårlig risfeste, noe som gjorde den vanskeligere å høste.

2023 Nagasaki Donna 31

Napoli er den vanligste sorten for dyrking lengre nord i Nord-Norge. Den hadde nest høyest totalavling og salgbar avling. Med en gjennomsnittsvekt på 53 g per rot var dette de tyngste røttene i forsøket. Den gjennomsnittlige lengden var 18,0 cm. Utsorteringsprosenten var på 6,6 %, og den viktigste utsorteringsgrunnen var bormangel. Napoli var veldig sprø ved høsting, noe som gjør at man må være forsiktig i håndteringa for at den ikke skal sprekke eller knekke.

2023 Napoli Donna 91

Nominator hadde den høyeste totalavlinga og salgsavlinga. Dette var også sorten med flest antall røtter per rute. Gjennomsnittslengden var 17,8 cm og gjennomsnittsvekta var 43 g per rot. Sorten hadde en utsorteringsprosent på 8,9 %, og den viktigste utsorteringsgrunnen var forgreina røtter. Røttene var sprø, og risfeste litt svakt, noe som gjorde den mer krevende å høste.

2023 Nominator Donna 101

NUN13123 er en nummersort. Det vil si at den fortsatt er på utprøvingsstadiet, og ikke har fått et navn enda. Avlingsmessig lå NUN13123 midt på treet. Med en gjennomsnittslengde på 16,6 cm var dette forsøkets korteste røtter. Gjennomsnittsvekta var 40 g per rot, og utsorteringsprosenten var 7 %. Den viktigste utsorteringsgrunnen var misform. NUN13123 hadde et godt risfeste, noe som gjorde den enkel å høste.

2023 NUN13123 Donna 101

Romance er hovedsorten på Helgeland. I forsøket hadde den lavest totalavling, men kom likevel bedre ut enn Nagasaki på salgbar avling fordi den hadde en lavere utsortering. Utsorteringsprosenten var den laveste i forsøket på 6,2 %, med bormangel som den viktigste utsorteringsgrunnen. Den gjennomsnittlige vekten var på 39 g per rot, og gjennomsnittslengden var på 17,2 cm. Romance hadde en godt risfeste og var enkel å høste.

2023 Romance Donna 101

Takk til

Prosjektet finansieres av Nordland fylkeskommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og NLR. Takk til feltvert Jostein Skaga og takk til Norgro som har bidratt med frø.